بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر متوسطه

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 166 KB)

گزیده ی فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه، بیان مسأله، ضرور و اهمیت مسئله ی تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق
فصل سوم: روش اجرای تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری تحقیق، نمونه و روش نمونه گیری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم: یافته‌های پژوهش، محدودیت ها
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 95
  • نوع فایل: Word
  • نوع فونت: نازنین
  • نمودار: حاوی نمودار
  • جدول: حاوی جداول
  • فرمول: حاوی محاسبات
  • منابع و مأخذ: حاوی منابع و مأخذ

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر متوسطه

فهرست مطالب


چکیده
فـصـل اول

کلیات تحقیق
مقدمه
بیان‌مسئله
ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق
اهداف پژوهش
فرضیه‌های پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی)
تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل
تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل
تعریف نظری سازگاری
تعریف عملیاتی سازگاری

فصل دوم
ادبیات و پیشینة تحقیق

مقدمه
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن
تعریف سازگاری 
    عوامل موثربرسازگاری
     انواع سازگاری
  روشها یا اشکال سازگاری
      ملاکهای سازگاری مطلوب
      ویژگیهای افراد سازگار
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل
نظریه تحلیل رفتار متقابل
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل
الگوی حالات نفسانی
موقعیت‌های روانی و طرحهای زندگی
 آسیب شناسی روانی
          الف : آسیب شناسی ساختی
         ب: آسیب شناسی کارکردی
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل
مشاوره و درمان
        الف : تحلیل درمان ساختار
        ب: تحلیل درمان تبادلها
ارزشهای مشاوره گروهی 
 جمع بندی مطالب 
بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور 
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
نمونه و روش نمونه گیری
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن
پرسشنامه سینهاوسینگ
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوه
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه
اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه‌های تحقیق
تجزیه و تحلیل داده‌ها
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم
بحث و نتیجه گیری

فصل پنجم
مقدمه
یافته‌های پژوهش
      الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها
      ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها
پـیشنـهادات تحقیق
الف- پیشنهادهای  برخاسته از پژوهش
ب- پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی
محدودیتها
منـابـع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیـوست
خلاصه کامل جلسات گروهی
 
فهرست جداول:

جدول 1-3 :  ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ
جدول 2-3 : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ
جدول 1-4 : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش
جدول 2-4 : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش
جدول 3-4 : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش
جدول 4-4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش
جدول 5-4: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش
جدول 6-4 : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش
جدول 7-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل
جدول 8-4: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل
جدول 9-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری
جدول 10-4 : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی
جدول 11-4: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی
جدول 12-4 : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم
فهرست نمودارها
نمودار 1-4 : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش
نمودار 2-4 : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش
نمودار 3-4 : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل

نظرات کاربران درباره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر متوسطه

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر متوسطه نظر می دهد.

ارسال نظر درباره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر متوسطه

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت قبلی: 15,000 تومان
قیمت: 12,000 تومان
وضعیت موجودی موجود