مطالعه عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 2172 KB)

گزیده ی فهرست مطالب
فصل اول: کلیات ، بیان مسأله ، اهمیت پژوهش ، اهداف و فرضیه ها، متغیرها و ...
فصل دوم: ادبیات پژوهش
فصل سوم: روش پژوهش، جامعه آماری و ویژگی های آن، ابزارهای اندازه گیری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، یافته های توصیفی
فصل پنجم: بررسی و نتیجه گیری ، محدودیت های پژوهش
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک کنید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 133
  • نوع فایل: Word
  • نوع فونت: لوتوس
  • نمودار: حاوی نمودار
  • جدول: حاوی جداول
  • فرمول: حاوی محاسبات
  • منابع و مأخذ: حاوی منابع و مأخذ

مطالعه عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

گزیده ی فهرست مطالب
فصل اول: کلیات ، بیان مسأله ، اهمیت پژوهش ، اهداف و فرضیه ها، متغیرها و ...
فصل دوم: ادبیات پژوهش
فصل سوم: روش پژوهش، جامعه آماری و ویژگی های آن، ابزارهای اندازه گیری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، یافته های توصیفی
فصل پنجم: بررسی و نتیجه گیری ، محدودیت های پژوهش


فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1ـ1    مقدمه
1ـ2     بیان مسئله
1ـ3     اهمیت و ضرورت پژوهش
1ـ4     اهداف پژوهش
1ـ5     فرضیه‌های پژوهش
1ـ6     تعاریف عملیاتی متغیرها
    1ـ6 ـ1     نوع متغیرهای تحقیق
    1ـ6 ـ2    مراحل اندازه‌گیری متغیرها
    1ـ6 ـ 3    تعریف متغیرها

فصل دوم : ادبیات پژوهش
2ـ1    خلاقیت چیست ؟
2ـ2    تعریف خلاقیت
2ـ3    روند شکل گیری خلاقیت
2ـ4    خصوصیات افراد خلاق
2ـ5    راه‌های پرورش خلاقیت
2ـ6    موانع خلاقیت
2ـ7    انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری
2ـ8    نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق
2ـ9    محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت
2ـ10    نقش تکرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق
2ـ11    تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق
2ـ12    نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق
2ـ13    تشویق عاملی کارساز در پرورش نوشتن خلاق
2ـ14    نقش کودکستان و مراکز پیش دبستانی در بروز خلاقیت
2ـ15    نقش بازی‌های کودکانه در پرورش خلاقیت
2ـ16    تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق
2ـ17    مروری بر تحقیقات انجام شده

فصل سوم : روش پژوهش
3ـ1    نوع تحقیق
3ـ2    جامعه آماری و ویژگی‌های آن
3ـ3    روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
3ـ4    ابزار گردآوری داده‌ها
3ـ5    پایایی و روایی پرسشنامه‌ها
    3ـ5ـ1    پایایی و روایی آزمون خلاقیت
    3ـ5ـ2    پایایی و روایی آزمون انگیزه پیشرفت
    3ـ5ـ3    پایایی و روایی پرسشنامه محقق ساخته
3 ـ 6    شیوه نمره‌گذاری آزمون‌ها
    3-6-1    نمره‌گذاری آزمون خلاقیت
    2-6-2    نمره‌گذاری آزمون انگیزه پیشرفت
3ـ7    روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم : یافته‌های تحقیق
4ـ1    یافته‌های توصیفی
4ـ2    یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق (آمار استنباطی)

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری
5ـ1    بحث و نتیجه‌گیری
5ـ2    پیشنهاد نظری و علمی پژوهش
5ـ3    محدودیت‌های پژوهش

منابع و مأخذ
    منابع و مأخذ 

پیوست‌ها
    پرسشنامه شماره (1) پرسشنامه محقق ساخته
    پرسشنامه شماره (2) آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT)
    پرسشنامه شماره (3) آزمون خلاقیت جمال عابدی

فهرست نمودار و جداول
جدول شماره 3 ـ1    دامنه نمره خلاقیت
جدول شماره 3 ـ2    دامنه نمره انگیزه پیشرفت
جدول شماره 4 ـ 1    توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌ها
جدول شماره 4 ـ2    توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌های خلاق
جدول شماره 4 ـ3    توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی های  عادی
جدول شماره 4 ـ4    توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی های  پسر به تفکیک خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ5    توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی‌های  دختر به تفکیک خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ6    توزیع فراوانی میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌های  به امور فرهنگی هنری
جدول شماره 4 ـ7    توزیع فراوانی به خاطر آوردن دوران کودکی
جدول شماره 4 ـ8    توزیع فراوانی تداعی دوران کودکانه توسط بازی‌های کودکانه
جدول شماره 4 ـ9    توزیع فراوانی علاقه‌مندی پاسخگویان به بازی‌ها
جدول شماره 4 ـ10    توزیع فراوانی انجام دادن کارهای فرهنگی ـ هنری
جدول شماره 4 ـ11    توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات اولیه آزمودنی ها
جدول شماره 4 ـ12    میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه
جدول شماره 4 ـ13    توزیع فراوانی میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها
جدول شماره 4 ـ14    میزان علاقه‌مندی به شنیدن قصه و داستان
جدول شماره 4 ـ15    میزان خستگی نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، یادداشت یا هر گونه تمرین نوشتاری
جدول شماره 4 ـ16    میزان تشویق پاسخگویان به انجام مهارت نوشتن
جدول شماره 4 ـ17    توزیع فراوانی شرکت در دوره‌های آموزش ویژه
جدول شماره 4 ـ18    خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ19    خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت خلاقیت در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ20    خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت تکرار و تمرین نوشتن در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ21    خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت مطالعه کتب غیر درسی در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ22    خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میانگین قصه گویی والدین و ... برای دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ23    خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میزان تشویق و ترغیب دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ24    خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقه به بازی در دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ25    خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی میزان اوقات فراغت دانش آموزان خلاق و عادی
جدول شماره 4 ـ26    خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقمندی به فعالیت های هنری در دانش آموزان خلاق و عادی

نظرات کاربران درباره مطالعه عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مطالعه عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مطالعه عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت قبلی: 17,000 تومان
قیمت: 15,000 تومان
وضعیت موجودی موجود