گزارش کارآموزی و کارورزی در معدن زغال سنگ ( شهرچال آمل )

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 1567 KB)

خلاصه
عنوان: گزارش کارآموزی و کارورزی در معدن زغال سنگ ( شهرچال آمل )
جهت مشاهده ی جزئیات بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 159
  • نوع فایل: Word
  • نوع فونت: لوتوس
  • نمودار: حاوی نمودار
  • جدول: حاوی جداول
  • فرمول: حاوی محاسبات
  • حاوی تصاویر: حاوی تصاویر
  • منابع و مأخذ: حاوی منابع و مأخذ

گزارش کارآموزی و کارورزی در معدن زغال سنگ ( شهرچال آمل )

 

فهرست مطالب

 


بخش اول : آشنایی با مکان کارآموزی
1 – 1 کلیات جغرافیایی
1- 1 – 1 موقعیت جغرافیایی
1 – 1 – 2 آب و هوای منطقه
1 – 1 – 3 کشاورزی
1 – 2 شرح مختصر از وضعیت زمین شناسی و ذخیره زغال معدن شهر چال
1 – 2 – 1 معدن شهر چال
1 – 2 – 2 رسوبات
1 – 2 – 3 فرآیندهای آذرین
1 – 2 – 4 چینه شناسی
1 – 2 – 4 – 1 تکتونیک
1-3 زغال سنگ
1 – 3 – 1 کیفیت لایه های زغالی
1 – 3 – 1 – 1 لایه زغالی شهر چال
1 – 3 – 2 سیستم استخراج معدن شهر چال
1 – 3 – 2 – 1 – روش استخراج لایه ها
1 – 3 – 2 – 2 – روش استخراج لایه
1 – 3 – 3 – تغلیظ پذیری زغال
1 – 3 – 4 – میزان گازخیزی
1 – 3 – 5 – شناخت ترکیب و دگرگونی زغال ها
1 – 4 اکتشاف
1 – 4 – 1 تاریخچه اکتشاف

 

بخش دوم : ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته عملی کارآموز
2 – 1 – معدن کاری چیست ؟
2 – 1 – 1 - کانیها
2 – 1 – 2 – تعریف معدن
2 – 1 – 3 – آماده سازی معدن
2 – 2 – معدن کاری زیرزمینی
2 – 2 – 1 – کانسارهای رگه ای تقریباً قائم
2 – 2 – 2 – کانسارهای لایه ای افقی
2 – 2 – 2 – 1 – روش اتاق و پایه
2 – 2 – 2 – 2 – روش جبهه کار کوتاه
2 – 2 – 2 – 3 – روش جبهه کار بلند
2 – 3 نقش عوامل مختلف در انتخاب طول کارگاه
2 – 3 – 1 – شرایط زمین شناسی
2 – 3 – 2 – گسلهای مورب
2 – 3 – 3 – طرح وسیله باربری
2 – 3 – 4 – روش زغال کنی در کارگاههای مکانیزه
2- 3 – 5 – روش پرکردن استخراج
2 – 3 – 6 – درجه حرارت کارگاه
2 – 3 – 7 – جهت کارگاه
2 – 3 – 8 – پیشروی روزانه
2 – 4 – مشخصات یک کارگاه استخراج لایه کم شیب زغال سنگ
2 – 4 – 1 جبهه کار طولانی درلایه های ضخیم با شیب کم
2 – 5 – چگونگی استخراج در لایه های مختلف
2- 5 – 1 – استخراج لایه های ضخیم در برش های مختلف و از پایین به بالا
2- 5 – 2 – استخراج لایه های ضخیم در برش های مختلف و از بالا به پایین
2-5-3 – استخراج رگه های توده ای
2-5-4 – استخراج لایه های نزدیک به هم به طرز جبهه کار طولانی
2 – 5 – 5 – روش استخراج با جبهه کار طولانی به طریق پیشرو – پسرو
2 – 5 – 6 – روش استخراج با جبهه کار طولانی دوقلو
2 – 5 – 7 – مدیریت در استخراج به طریقه جبهه کار طولانی
2-6- معدنکاری سطحی
2-7- پدیده نشست در اثر استخراج
2-7-1- پروفیل نشست
2-7-2- تقسیم بندی عوامل مختلف در نشست سطح زمین
2-7-2-1- تاثیر شکل هندسی به ابعاد فضاهای استخراجی در پدیده نشست
2-7-2-2- تاثیر عرض پانل استخراجی و رابطه آن با عمق
2-7-2-3- اثر ضخامت لایه و ارتباط آن با طریقه کنترل سقف
2-7-3- اثر شیب لایه بر نشست
2-7-3- 1- تاثیر زمان در نشست
2-7-4- نشست حاصل از روشهای استخراجی ناقص یا با پایه
2-7-5- روشهای کنترل نشست سطح زمین
2-7-5-1- استخراج ناقص
2-7-5-2- استخراج هماهنگ
2-7-6- تنش در کارگاه استخراج
2-7-7- نشست زمین
2-7-7-1- نظریات مختلف در مورد نشست زمین
2-8-نگهداری در معدن
2-8-1- پایه ها
2-8-2- نگهداری با چوب بست
2-8-3- روشهای چوب بندی
2-8-3-1- طریقه نصب قابهای چوبی
9-8-4- انواع چوب بست
2-8-5- چوب بست در نقاط مختلف
2-8-5-1- چوب بست در پیشخوان
2-8-5-1-1- تقویت چوب بست در گالری
2-8-5-2- چوب بست در نقاط مخصوص
2-8-5-3- چوب بست در نقاط بارگیری
2-5-4- چوب بست در انشعابها
2-8-5-5-  چوب بست در سه راهی و چهارراه ها
2-8-5-6- چوب بست در انتهای دویل
2-8-5-7- چوب بست در محلی که ریزش کرده است
2-8-6- وسایل نگهداری فولادی
2-8-6-1- نگهداری با وسایل فلزی در گالری
2-8-6-2- شکل مقطع قابها
2-8-6-3- اتصالیها
2-8-6-4- قابهای مفصل دار
2-8-7- بتن
2-8-7-1- نگهداری بوسیله قابهای بتنی
2-8-9- دیوارسازی در تونل
2-8-10- بتن پاشی و آسترهای بتنی
2-8-11- سنگ پیچها
2-8-12- پرکردن کارگاه استخراج
2-9- آبکشی در معدن
2-10- حمل و نقل
2-10-1- حمل ونقل داخلی معدن
2-10-1-1- حمل ونقل در تونل های افقی
2-10-1-2- حمل و نقل در تونلهای مورب
2-10-1-3 – حمل و نقل در کارگاه استخراج
2-10-2- حمل و نقل در بیرون معدن
2-10-2-1- حمل و نقل از دهانه تونل تا بونکر
2-10-2-2- حمل و نقل در بونکر تا کارخانه زغال شویی
2-10-3- خط سازی
2-10-3-1- ریل
2-10-3-2- تراورس
2-10-3-3- تراورسهای چوبی
2-10-3-4- متعلقات مربوط به ریلها
2-10-4- ریل گذاری
2-10-5- واگن معدنی
2-10-5-1- ظرفیت واگن ها
2-10-5-2-  ساختمان واگن
2-10-5-3- تعداد واگن های لازم در یک معدن
2-10-5-4- روشهای به حرکت در آوردن واگن
2-11- تهویه در معدن
2-12-  وسایل روشنایی عمومی در معدن
2-12-1- لامپهای رشته ای
2-12-2- چراغهای انفرادی
2-12-2-1- چراغهای کاربیتی
2-12-2-2- چراغ اطمینان شعله ای
2-12-3- اصول کار چراغهای الکتریکی
2-12-3-1- باتری اسیدی
2-12-3-2- باتری قلیایی
2-12-4- انواع چراغهای الکتریکی
2-12-5- طریقه شارژ چراغهای الکتریکی
2-12-5-1- شارژ چراغهای اسیدی
2-12-5-2- شارژ چراغهای قلیایی
2-12-6- بعضی نکات در مورد شارژ چراغها
2-12-7- چراغ خانه
2-12-8- انتخاب چراغ مناسب
2-13- مشخصات عمومی مواد منفجره
2-13-1- طبقه بندی مواد منفجره
2-13-2- ماده منفجره
2-13-3- انفجار
2-13-4- خواص مواد منفجره
2-13-5- چگونگی انفجار
2-13-6- لحظه شروع انفجار
2-13-7 – نیتروگلیسیرین
2-13-8- مواد منفجره معمول در معادن
2-13-8-1- دینامیتها
2-13-8-1-1- انواع دینامیتها
2-13-9- بسته بندی دینامیتها
2-14- حفر چال
2-14-1- تعریف چال

بخش سوم : آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات
2-14-2- مشخصات چال
3-1- آزمون آموخته ها
2-3- نتایج و پیشنهادات
منابع مورد استفاده

نظرات کاربران درباره گزارش کارآموزی و کارورزی در معدن زغال سنگ ( شهرچال آمل )

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد گزارش کارآموزی و کارورزی در معدن زغال سنگ ( شهرچال آمل ) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره گزارش کارآموزی و کارورزی در معدن زغال سنگ ( شهرچال آمل )

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 15,000 تومان
وضعیت موجودی موجود