بررسی مواد اولیه سیمان و تحلیل فرآیند تولید - از مفاهیم، اکتشاف، استخراج تا تولید

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 641 KB)

خلاصه
عنوان: بررسی مواد معدنی اولیه سیمان و تحلیل فرآیند تولید - از مفاهیم، اکتشاف، استخراج تا تولید
جهت مشاهده ی جزئیات بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 123
  • نوع فایل: Word
  • نوع فونت: لوتوس
  • نمودار: حاوی نمودار
  • جدول: حاوی جداول
  • فرمول: حاوی محاسبات
  • حاوی تصاویر: حاوی تصاویر
  • منابع و مأخذ: حاوی منابع و مأخذ

بررسی مواد اولیه سیمان و تحلیل فرآیند تولید - از مفاهیم، اکتشاف، استخراج تا تولید

 

فهرست مطالب

 

چکیده

 

فصل اول: مقدمه
1-1- هدف از پروژه
1-1-1- بررسی‌ها و مطالعاتی که قبل از احداث کارخانه انجام می‌شود.
1-1-2- بررسی‌ها و مطالعاتی که در حین اجرای پروژه انجام می‌شود.
1-1-3- بررسی‌ها و مطالعاتی که باید بعد از احداث کارخانه انجام شود.
1-2- نحوه‌ی سازماندهی پروژه

 

فصل دوم؛ کلیات
2-1- تعریف سیمان
2-1-1- تعریف عام سیمان
2-1-2- تعریف خاص سیمان
2-1-3- تعریف کمیته‌ی استاندارد آلمان از سیمان
2-2- تعریف کلینکر
2-3- مواد و ترکیبات تشکیل دهنده‌ی سیمان
2-3-1- ترکیبات اصلی سیمان
2-3-2- ترکیبات فرعی سیمان
2-4- سیمان پرتلند
2-4-1- تعریف سیمان پرتلند
2-4-2- انواع سیمان پرتلند براساس ASTM-C-150
2-4-2-1- سیمان پرتلند نوع I
2-4-2-2- سیمان پرتلند نوع II 
2-4-2-3- سیمان پرتلند نوع III 
2-3-2-4- سیمان پرتلند نوع IV
2-4-2-5- سیمان پرتلند نوع V 
2-5- ملات و بتن
2-5-1- ملات سیمان 
2-5-2- بتن سیمان 

 

فصل سوم: ترکیبات اصلی و فرعی سیمان
3-1- مواد اصلی تشکیل دهنده کلینکر و سیمان
3-1-1- مدول سیلیس (SIM) 
3-1-2- مدول آلومینیوم (ALM) 
3-1-3- مدول فاکتور اشباع آهک (LSF) 
3-2- دلایل کنترل مدول‌های ALM, SIM, LSF
3-2-1- کنترل مواد برحسب ALM, SIM, LSF
3-3- تنظیم مواد سیلوها
3-4- تأثیر تغییرات LSF
3-5- تأثیر تغییرات SIM
3-6- تأثیر تغییرات SIM
3-7- ترکیبات پتانسیلی کلینکر 
3-7-1- کریستال   یا فاز آلیت
3-7-1-1- مشخصه‌های   در سیمان
3-7-2- کریستال   یا فاز بلیت
3-7-2-1- مشخصه‌های   در سیمان
3-7-3- کریستال   یا فاز آلومینات یا فاز سیلت
3-7-4- کریستال   یا فاز فریت
3-7-4-1- مشخصه‌های   در سیمان

 

فصل چهارم: فرآیند تولید سیمان
4-1- مقدمه
4-2- مواد اولیه مورد نیاز یک کارخانه سیمان
4-2-1- سنگ آهک
4-2-2- خاک رس
4-2-3- سنگ آهن
4-2-4- اکسید سیلیسیم
4-2-5- سنگ گچ
4-3- واحدهای مختلف تولید در کارخانه
4-3-1- سنگ‌شکن
4-3-2- خشک‌کن (درایر)
4-3-3- سالن اختلاط مواد
4-3-3-1- کنترل توسط ایجاد اختلاف در دبی‌مواد به هنگام خروج از بونکرها 
4-3-3-2- کنترل توسط سرعت نوار نقاله‌ها
4-3-4- آسیای مواد خام
4-3-5- کوره
4-3-5-1- منطقه‌ی کلیسناسیون (آبگیری از مواد)
4-3-5-2- منطقه‌ی ایمنی
4-3-5-3- منطقه ترانزیشن
4-3-5-4- منطقه پخت
4-3-5-5- منطقه خنک‌کن
4-3-6- آسیای سیمان
4-3-7- بارگیرخانه
4-4- روش‌های تولید سیمان
4-4-1- روش تر
4-4-2- روش نیمه‌تر
4-4-3- روش نیمه خشک
4-4-4- روش خشک
4-5- کنترل کیفی سیمان
4-5-1- روش فیزیکی و تأثیر مشخصات فیزیکی مواد در روند تولید
4-5-2- روش شیمیایی و تأثیر مشخصات شیمیایی مواد در روند تولید
4-6- روش‌های مختلف آنالیز و تجزیه‌ی مواد سیمان
4-7- تنظیم مواد
4-7-1- تأثیر یکنواخت و هموژن بودن مواد در روند تولید
4-7-2- نمونه‌برداری مراحل مختلف خط تولید
4-7-3- نمونه‌گیری آسیای مواد
4-7-3-1- نمونه‌گیری اتوماتیک
4-7-3-2- نمونه‌گیری دستی
4-7-4- نمونه تغذیه به کوره
4-7-5- نمونه کلینگر خروجی از کوره
4-7-6- نمونه‌گیری از آسیای سیمان
4-7-7- نمونه‌گیری از سیمان نهایی جهت کنترل نهایی

 

فصل پنجم: دیاگرام فازهای مختلف سیمان
5-1- مفهوم تیتر در مواد خام سیمان
5-2- روش اندازه‌گیری درصد کل کربنات‌ها از طریق تیتراسیون
5-3- روش اندازه‌گیری کربنات منیزیم به عنوان مثال
5-4- طرز ساختن محلول اسید کلریدریک   نرمال
5-4-1- عمل کرکسیون اسید کلریدریک
5-5- طرز ساختن محلول   نرمال سود
5-5-1- عمل کرکسیون سود
5-6- طرز ساختن معرف‌های تیتراسیون
5-7- آهک آزاد و مشکلات ناشی از مقدار اضافی آن
5-8- اکسید منیزیم و مشکلات ناشی از مقدار اضافی آن
5-8-1- نسبت سیلیس آزاد به اکسید منیزیم
5-9- قلیایی‌ها
5-9-1- سولفات ( ) یا ایندرید سولفوریک
5-9-2- سایر سولفات‌ها
5-9-2-1- مدول سولفات 
5-10- قابلیت ترکیب مواد خام 
5-11- تعیین فاز مایع 
5-11-1- اگر فاز مایع زیر 20% باشد
5-11-2- اگر فاز مایع بالاتر از 30% باشد
5-12- شاخص کوتینگ یا Coating Index
5-13- فاکتور پخت Burn ability Factor
5-14- شاخص قابلیت پخت یا Burn ability Index
5-15- مناطق داخل کوره و چگونگی پخت مواد
5-16- خنک کردن کلینگر
5-16-1- عوامل مؤثر روی ترکیب کلینگر
5-16-2- تشکیل گرد و غبار و دانه‌بندی کلینگر
5-17- رینگ‌ها و گرفتگی‌ها در سیستم‌های مختلف پخت
5-17-1- تقسیم‌بندی رینگ‌ها برحسب نوع مواد تشکیل‌دهنده آنها
5-17-2- جنبه‌های تئوری تشکیل رینگ و گرفتگی
5-17-3- عوامل تشکیل رینگ‌ها و گرفتگی‌ها
5-17-4- روش‌های پیشگیری و رفع نمودن گرفتگی‌ها 

 

فصل ششم: شیمی سیمان
6-1- تعریف شیمی تجزیه و مراحل یک تجزیه شیمیایی
6-1-1- مراحل یک تجزیه شیمیایی
6-1-2- ساختن معرف‌های تیتراسیون
6-2- آنالیزهای شیمیایی در صنعت سیمان
6-2-1- آماده کردن نمونه جهت آنالیز
6-2-1-1- ذوب قلیایی
6-2-1-2- اندازه‌گیری درصدهای
6-3- روش حجمی برای
6-3-1- روش اول
6-4- طرز تهیه معرف‌ها و محلول‌ها
6-4-1- تهیه اندی‌کاتور اریوکروم بلاک‌تی
6-4-2- تهیه محلول بافر اکلرید آمونیوم- آمونیا
6-4-3- تهیه محلول کربنات کلسیم یا
6-4-3-1- استاندارد کردن M/100 E.D.T.A به وسیله محلول کلسیم M/100
6-4-4- تهیه محلول KOH
6-4-5- تهیه محلول کالکوکربن
6-4-6- طریقه‌ی بدست آوردن E.D.T.A
6-5- اندازه گیری   به طریق حجمی
6-6- اندازه‌گیری پرت حرارتی LOOS
6-7- اندازه‌گیری باقی‌مانده‌ی نامحلول I.R 
6-8- اندازه‌گیری سیلیس آزاد در کلینکر
6-9- اندازه‌گیری درصد سولفات 
6-10- اندازه‌گیری قلیایی
6-10-1- اندازه‌گیری قلیایی‌ها در سیمان و کلینکر
6-10-2- اندازه‌گیری قلیایی در مواد خام
6-11- شرح خلاصه‌ی دستگاه
6-12- استاندارد نمودن محلول‌های   جهت رسم منحنی
6-13- اندازه‌گیری آهک آزاد
6-14- اندازه‌گیری کلر (روش دلهارد)
6-15- آزمایشات فیزیکی بر روی کلینکر
6-16- آزمایشات فیزیکی آزمایشگاه
6-16-1- روش الک آبی 4900 جهت کنترل دانه‌بندی مواد
6-16-2- الک 900 روش دستی (خشک)
6-16-3- محاسبه درصد الک
6-17- آزمایشات فیزیکی بر روی نمونه‌های ساعتی سیمان
6-17-1- الک 4900 و 900
6-17-2- بلین (سطح مخصوص سیمان)
6-18- تعیین فاکتور ثابت جهت محاسبه‌ی بلین سیمان
6-19- شرح دستگاه بلین
6-20- محاسبه‌ی مربوط به سطح مخصوص
6-21- تعیین غلظت نرمال

 

فصل هفتم: گیرش سیمان
7-1- گیرش ابتدایی یا اولیه سیمان
7-2- گیرش انتهایی سیمان
7-3- انواع گیرش اولیه سیمان 
7-3-1- گیرش کاذب
7-3-2- گیرش سریع
7-3-3- عواملی که در گیرش سیمان نقش دارند.
7-4- اندازه‌گیری انبساط حجمی توسط قالب لوشاتلیه
7-5- اندازه‌گیری انبساط خطی یا طولی سیمان توسط دستگاه اتوکلاو
7-5-1- قالب‌گیری نمونه
7-5-2- نگهداری نمونه
7-6- تعیین و اندازه‌گیری فلو (Flow)
7-7- ملامت چست؟ 
7-8- روش ساخت ملات سیمان
7-9- عواملی که موجب بالا رفتن مقاومت سیمان می‌شوند
7-10- محاسبه حرارت هیدراتاسیون توسط روش‌های شیمیایی

 

فصل هشتم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
8-1- نتیجه‌گیری
8-2- پیشنهادات
8-2-1- کاهش آلودگی‌های زیست محیطی که کارخانه سیمان تولید می‌کند
8-2-2- انجام اکتشافات دقیق

منابع و مراجع

نظرات کاربران درباره بررسی مواد اولیه سیمان و تحلیل فرآیند تولید - از مفاهیم، اکتشاف، استخراج تا تولید

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد بررسی مواد اولیه سیمان و تحلیل فرآیند تولید - از مفاهیم، اکتشاف، استخراج تا تولید نظر می دهد.

ارسال نظر درباره بررسی مواد اولیه سیمان و تحلیل فرآیند تولید - از مفاهیم، اکتشاف، استخراج تا تولید

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 15,000 تومان
وضعیت موجودی موجود