بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 644 KB)

گزیده فهرست مطالب
مقدمه، بیان مسأله، اهمیت مسأله
علل و عوامل مؤثر در بزهکاری، عوامل ذاتی غیر ارثی
ارائه داده ها و تحلیل آنها
توصیه برای پژوهشهای بعدی، فهرست منابع
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 218
  • نوع فایل: Word
  • نوع فونت: یاقوت
  • جدول: حاوی جداول
  • فرمول: حاوی محاسبات
  • منابع و مأخذ: حاوی منابع و مأخذ

بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

فهرست مطالب

1- مقدمه
2ـ بیان مساله
3ـ اهمیت مسأله
هدفهای تحقیق
بزهکاری
تعریف بزهکاری
تعریف بزه قبل از شروع تحقیقات علمی
یونان باستان
سقراط
افلاطون
جالینوس
آغاز تحقیقات علمی
طبقه بندی بزه کاران از نظر تیپ بدنی و قیافه
1- طبقه بندی کین برگ
2-طبقه بندی دی تولیو
عامل اول
عامل دوم
3-طبقه بندی کرچمر

انواع بزه
1- قتل              
2- سرقت            
3- استعمال مواد مخدر               
4- ایراد ضرب و جرح
5- اعمال منافی عفت                     
6- تکدی گری                          
7- کلاهبرداری
8- رشوه گری
تاریخچه بزهکاری

علل و عوامل مؤثر در بزهکاری
عوامل ذاتی غیر ارثی

الفـ ـ عوامل مربوط به دوران حاملگی
1ـ سن مادر
2ـ سوء تغذیه
3ـ تأثیر داروهای شیمیایی
4ـ تأثیر الکل و مواد مخدر
5ـ بیماریهای مادر در دوران بارداری
6 ـ حالت هیجانی ـ عاطفی مادر
7ـ تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو

ب ) عوامل مربوط به دوران زایمان
اختلالات روانی
عوامل درونی

الف ـ نقش خانواده در رابطه با دروغگویی
ب ـ اثرات احساس حقارت  در  ایجاد اعمال بزهکارانه
ج ـ محبت والدین
جو عاطفی خانواده
وظیفه مدرسه از نظر بهداشت روانی
تاُثیر عامل اقتصاذی در بوجود آمدن بزهکاران
الف ) رابطه جنگ و جرم
ب)رابطه فقر و جرم
رابطه سینما و مطبوعات با جرم
بیکاری و بی ثمر بودن
تأثیر عوامل طبیعی وجغرافیایی در بزهکاری
تأثیر عوامل مربوط به محیط خارجیپ
عوامل مربوط به محیط انتخاب
عوامل مربوط به سازمانهای کیفری و زندانها
عامل پس افتادگی فرهنگی وپیشرفت تکنولوژی
شهر نشینی
تراکم و افزایش جمعیت
نقش تربیت در بزهکاری کودک
عوامل زیستی
تعریف وراثت
الف-  عوامل مؤثر فیزیولوژی
ب-  سلامت جسم و اثر آن در بزهکاری
جنس و نژاد
سرنوشت و اغتشاشات روانی
تأثیر عامل زیست شناسی در بزهکاری
محرکات و علل روانی و جسمی و تأثیر آن در رفتار مجرمانه
کیفیت ساختمان طبیعی بدن در رفتار بزهکارانه
آثار حمل و ولادت
تأثیر الکل و مواد مخدر در بزهکاری
تأثیر روان پزشکی
نقش بیماری ها و اختلالات روانی در رابطه با بزه کاری
عقب ماندگی
روان پریشی
اسکیزوفرنیا
پارانویا
مانی
صرع
پسیکوپاتیک(روان و تجورها)
نقش روان شناسی در شناسایی بزهکاران
روان کاوان
شیوه های تبیین روانی
نقش شخصیت در شناسایی مجرمین
اختصاصات بزهکاریهای اطفال و نوجوانان
بزه های گروهی
بزه های پنهان
نظریاتی چند راجع به بزهکاری
1- موروثی بودن ( نارسائی کروموزومی)
2- ارضاء نشدن آرزوهای منطقی فرد
3- احساس گناه
4- نیاز به محبت
5- جستجو برای هویت
6- تضاد فرهنگی و دورشدن از ارزشهای فرهنگی سنتی
7- یاد گیری اجتماعی
8- جامعه شناسی
9- اضطرابهای بلوغ
10- عوامل مربوط به شخصیت و منش
11- عوامل مربوط به عدم رشد عاطفی
12- روابط مادر و فرزند
13- چند عاملی بودن
14- دنیای بیرون
15- الگوی قدرت مردانگی
16- وراثت
17-مادران شاغل
18-متارکه

پیشینه های تحقیق
نقش مدارس
نقش خانواده
نقش کار
نقش پلیس

1 – روش تحقیق
2- منابع داده ها
3- روشهای جمع آوری داده ها
4- توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها

عامل اول – مشخصات فردی
محل تولد ، سن ، جنس
عامل دوم  –مشخصات تحصیلی
سواد ، میزان تحصیلات
عامل سوم – وضعیت اشتغال
نوع شغل
عامل چهارم – مشخصات پدر
شغل پدر، نحوه زندگی از نظر ازدواج
عامل پنجم – مشخصات مادر
نحوه زندگی از نظر ازدواج
عامل ششم – وضعیت خانواده
طلاق ، وضعیت اقتصادی ، ارتکاب جرم
عامل هفتم – اعتیاد
اعتیاد والدین
عامل هشتم – وضعیت روحی والدین
وضعیت روحی والدین
عامل نهم ، ارتباط با خانواده

ارائه و تحلیل داده ها
1- محل تولد
جدول شماره 1- توزیع فراوانی نوجوانان بزهکار بر حسب محل تولد
2- وضع تاهل والدین
جدول شماره 2- توزیع فراوانی وضعیت تاهل والدین نوجوانان بزهکار
3- سن برادر بزرگتر بزهکار و مجرم
جدول شماره 3- توزیع فراوانی سن برادر بزرگتر بزهکار و مجرم نوجوانان بزهکار
4- داشتن پدر معتاد
جدول شماره 4- توزیع فراوانی داشتن پدر معتاد
5- داشتن پدر بیکار
جدول شماره 5- توزیع فراوانی داشتن  پدر - نوجوانان بزهکار
6- نحوه زندگی خانواده
جدول شماره 6- توزیع فراوانی نحوه زندگی خانواده نوجوانان بزهکار
جدول شماره 7- توزیع فراوانی مشکلات روانی ( سابقه بستری )
جدول شماره 8- توزیع فراوانی موقعیت زن از نظر طرد شدن از خانواده یا ترک کردن خانه خود
جدول شماره 9 – توزیع فراوانی وابستگی نوجوانان بزهکار به خانواده  جدول شماره 9- توزیع فراوانی وابستگی نوجوان بزهکار به خانواده را به اعضاء خانواده
جدول شماره 10 -  توزیع فراوانی فرزند چندم خانواده
جدول شماره 11- توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده را در نوجوانان بزهکار
جدول شماره 12- اجتماعی یا غیر اجتماعی بودن پدران نوجوانان بزهکار
جدول شماره 13 – توزیع فراوانی اخ
جدول شماره 14 – توزیع فراوانی جدایی از خانواده
جدول شماره 15 – توزیع فراوانی اختلال در سازگاری ،  نوجوانان بزهکار
علت تناقض فرهنگی
جدول شماره 16- توزیع فراوانی علت تناقض فرهنگی
از لحاظ مشکلات مالی
جدول شماره 17 ـ مشکلات مالی نوجوانان بزهکار
از لحاظ اقتصادی خانواده
جدول شماره 18 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی وضع اقتصادی خانواده
فرد نزد چه کسی بسر برده است
جدول شماره 19 ـ توزیع فراوانی نحوه چگونگی فرد نزد افراد را بیان می دهد
شغل مادر
جدول شماره 20 ـ شغل مادر نوجوانان بزهکار
ناراحتی های عصبی و روحی در والدین
جدول شماره 21 ـ توزیع فراوانی ناراحتی عصبی و روحی در والدین زنان
سواد فرد
جدول شماره 23 توزیع فراوانی داشتن سواد و بی سوادی نوجوانان بزهکار
داشتن مشکلات جنسی
جدول شماره 24 ـ توزیع فراوانی داشتن مشکلات جنسی
ضعف بنیادهای دینی و مذهبی
جدول شماره 25- توزیع فراوانی ضعف بنیادهای دینی و مذهبی
دلیل اقدام به جدایی  والدین
جدول شماره 26 ـ  توزیع فراوانی دلیل اقدام به جدایی والدین نوجوانان بزهکار
اعتراض پدر به وضع رفتاری  و اخلاقی مادر
جدول شماره 27ـ  توزیع فراوانی اعتراض پدر به وضع رفتاری و اخلاقی مادر
سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی
جدول شماره 28  ـ توزیع فراوانی سرپوش گذاشتن بر مسائل شخصی .
پوچی زندگی
جدول شماره 29  ـ توزیع فراوانی پوچی زندگی

خلاصه ی کل پروژه
1ـ بیان مجدد مسئله
سوالات پروژه
2 ـ توضیح روشهای بکار برده شده
3- یافته های اصلی نتیجه ها
4- توصیه برای پژوهشهای بعدی 

فهرست منابع

نظرات کاربران درباره بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر نظر می دهد.

ارسال نظر درباره بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسر

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت قبلی: 17,000 تومان
قیمت: 15,000 تومان
وضعیت موجودی موجود