بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 1093 KB)

گزیده فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه، بیان مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش
فصل دوم: گستره نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی
فصل سوم : نوع پژوهش، جامعه آماری، گروه نمونه، روش نمونه گیری
فصل چهارم: یافته‎ها و نتایج تحقیق
فصل پنجم: پیشنهادات ، تفسیر خلاصه ای از پژوهش، بحث و بررسی درباره یافته های پژوهشی 
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک کنید.

  • ویژگی ها
  • نوع فایل: Word
  • نوع فونت: Nazanin
  • جدول: حاوی جداول
  • فرمول: حاوی محاسبات
  • منابع و مأخذ: حاوی منابع و مأخذ

بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه

فصل اول
بیان مسأله 
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
سؤالهای پژوهش
مفاهیم و متغیرهای عملیاتی
خلاصه فصل

فصل دوم
گستره نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی
مقدمه
مبانی نظری
مفهوم سلامت
نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری
الگوهای سلامت
مقایسه الگوهای سلامت
ابعاد سلامت
سلامت روانی
مفهوم سلامت روانی در نظریه های مختلف
تعریف تنیدگی
تاریخچه تنیدگی
انواع تنیدگی
محرکهای تنیدگی زا
چه کسی در برابر تنیدگی آسیب پذیر تر است؟
هزینه تنیدگی
منابع تنیدگی و زندگی حرفه ای
عوامل تنیدگی شغلی
مکانیزمهای تأثیر تنیدگی
واکنشهای جسمانی در مقابل تنیدگی
نشانگان سازگاری عمومی سلیه
ارتباط تنیدگی با بهداشت و سلامت روانی
آثار روانشناختی تنیدگی
تنیدگی و بیماریها
تنیدگی و رویدادهای زندگی
پیشگیری و درمان
کاهش تنیدگی در محیط کار
یافته های پژوهشی
پژوهشهای داخلی
پژوهشهای خارجی
خلاصه فصل

فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
نوع پژوهش
جامعه آماری
گروه نمونه 
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روشهای آماری
خلاصه فصل

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
یافته های جانبی
خلاصه فصل

فصل پنجم
تفسیر نتایج
مقدمه
تفسیر خلاصه ای از پژوهش
بحث و بررسی درباره یافته های پژوهشی
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
ضمائم
 
فهرست اشکال
عنوان 
شکل (1-2):الگوی زیستی- روانی- اجتماعی
شکل(2-2):الگوی جدیدی از سلامت
شکل(3-2):ارتباط سلامت با سایر حوزه های مرتبط با سلامت
شکل(4-2):پایه های الگوی اعتقاد به سلامت
شکل(5-2):الگوی مراحل تغییر
شکل(6-2):راههای که از طریق آنها تنیدگی به بیماری منتهی می گردد
شکل(7-2):سندرم سازش عمومی
 
فهرست جداول
عنوان 
جدول (1-2): مقیاس درجه سازگاری مجدد اجتماعی
جدول (1-4): جدول فراوانی بر حسب جنسیت
جدول (2-4): جدول فراوانی بر حسب وضعیت تأهل
جدول (3-4): جدول فراوانی بر حسب میزان تحصیلات
جدول (4-4): جدول مقایسه فراوانی نمرات در همسران و خلبانان نظامی
جدول (5-4): نتایج توصیفی مربوط به گروه همسران خلبانان نظامی و همسران افراد عادی
جدول (6-4): نتایج توصیفی مربوط به فرزندان دختر و پسر خلبانان نظامی
جدول (7-4): نتایج توصیفی مربوط به فرزندان و همسران خلبانان نظامی
جدول (8-4): نتایج حاصل از آزمون مستقل نمونه ها بین دو گروه همسران خلبانان نظامی و همسران افراد عادی
جدول (9-4): نتایج حاصل از آزمون مستقل نمونه ها بین دو گروه فرزندان خلبانان نظامی و همسران خلبانان نظامی
جدول (10-4): نتایج حاصل از آزمون مستقل نمونه ها بین دو گروه فرزندان دختر و پسر خلبانان نظامی
جدول (11-4): جدول فراوانی همسران خلبانان در حین خدمت و همسران خلبانان بازنشسته
جدول (12-4): نتایج توصیفی مربوط به همسران خلبانان در حین خدمت و همسران خلبانان بازنشسته
جدول (13-4): نتایج حاصل از آزمون مستقل نمونه ها بین دو گروه همسران خلبانان در حین خدمت و همسران خلبانان بازنشسته

فهرست نمودارها
نمودار (1-2): طیف عافیت و بیماری
نمودار (1-4): نیمرخ روانی همسران و فرزندان خلبانان (118نفر)
نمودار (2-4): تعداد علائم مثبت مرضی در کل آزمودنیها
نمودار (3-4): نیمرخ روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با همسران افراد عادی
نمودار (4-4): نیمرخ روانی فرزندان پسر و دختر خلبانان نظامی در مقایسه با هم
نمودار (5-4): نیمرخ روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با فرزندان خلبانان نظامی

نظرات کاربران درباره بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 10,000 تومان
وضعیت موجودی موجود