پروژه کارآفرینی و تولید انواع محصولات ریخته گری

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 630 KB)

خلاصه پروژه
نام محصول: محصولات ریخته گری ( شامل آلومینویم ، و فلزات رنگین )
ظرفیت پیشنهادی پروژه: قطعات ریخته شده الومینیومی 300 تن در سال ، قطعات ریخت شده برنجی 100 تن در سال
موارد کاربرد: در صنعت خودرو ، در ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی ف در لوازم خانگی ، قطعات صنعتی
مواد اولیه مصرفی عمده: شمش آلومینیوم ، شمش برنج
اشتغال زایی: 25 نفر
زمین مورد نیاز: 2000 مترمربع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: 315 تن در سال شمش آلومینوم ، 105 تن در سال شمش برنج
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 5853 میلیون ریال
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 65
  • نوع فایل: PDF
  • نوع فونت: Yagut
  • نمودار: دارد
  • جدول: دارد
  • فرمول: دارد
  • حاوی تصاویر: می باشد

پروژه کارآفرینی و تولید انواع محصولات ریخته گری

خلاصه پروژه
نام محصول:
محصولات ریخته گری ( شامل آلومینویم ، و فلزات رنگین )
ظرفیت پیشنهادی پروژه: قطعات ریخته شده الومینیومی 300 تن در سال ، قطعات ریخت شده برنجی 100 تن در سال
موارد کاربرد: در صنعت خودرو ، در ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی ف در لوازم خانگی ، قطعات صنعتی
مواد اولیه مصرفی عمده: شمش آلومینیوم ، شمش برنج
اشتغال زایی: 25 نفر
زمین مورد نیاز: 2000 مترمربع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: 315 تن در سال شمش آلومینوم ، 105 تن در سال شمش برنج
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 5853 میلیون ریال

 


 

فهرست مطالب
مقدمه

بخش اول
معرفی محصول
نام و کد محصول
آلومینیوم
نمونه ای از قطعات آلومینومی تولید شده از روش ریخته گری معمولی
فلزات رنگین
بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بررسی قیمت های داخلی
مروری بر قیمت های جهانی
معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
آلومینیوم
الف) کاربرد در صنعت خودرو
ب) کاربرد در ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی
ج) کاربرد در لوازم خانگی
خاصیت خود روغن کاری
عدم سائیدگی شفت
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
بررسی اهمیت استراتژیکی صنعت ریخته گری
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
کشورهای تراز اولی تولید کننده اولی خودرو
جدول شماره 1- کشورهای عمده تولیدکننده خودرو در جهان ( نام کشور ، میزان تولید خودور )
کشورهای عمده تولیدکننده ماشین آلات صنعتی
کشورهای عمده تجهیزات تاسیساتی ( شیر آلات و اتصالات آنها )
کشورهای عمده تولیدکننده یراق آلات
معرفی شرایط صادرات
جدول معرفی شرایط مودر نیاز صادرات قطعات خودرو ( شرایط لازم ، شرح )

بخش دوم
وضعیت عرضه و تقاضای محوصالت تولید شده در صنعت ریخته گری
بررسی ظرفیت های بهره برداری
الف) ریخته گری آلومینیوم
ب) فلزات رنگین
بررسی روند تولید واقعی محصولات ریخته گری در کشور
جدول شماره 6– روند تولید واقعی محصولات ریخته گری در کشور
نمودار روند تولید واقعی محصولات ریختگری
بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال
نمودار فرآیند تولید محصولات ریخته گری
نام کشورها و شرک تهای سازنده ماشینآلات مورد استفاده در تولید محصول
جدول شماره 7- فهرست ماشی نآلات تولید محصولات ریخته گری ( ماشین آلات لازم ، شرکت سازنده ، امکان ارتباط )
بررسی وضعیت طر حهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
جدول شماره 8- وضعیت طر حهای در حال ایجاد
ب) وضعیت کل طر حهای در حال ایجاد تولید محصولات ریخته گری فلزات رنگین در کشور
جدول شماره 9- وضعیت طر حهای در حال ایجاد
پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور
الف) پیش بینی تولید داخل واحدهای فعال
ب) پیش بینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد
جدول شماره 10 – پیشبینی سال بهره برداری از طرح های در حال ایجاد
الف – قطعات ریخته شده آلومینیومی
جدول شماره 11 - پیش بینی به بهره برداری رسیدن طرحهای در حال ایجاد
ب – قطعات ریخته شده فلزات رنگین
برآورد میزان مصرف قطعات در صنایع خودروسازی
الف) برآورد میزان مصرف در هر خودرو ( واحد خودرو )
جدول شماره 15 - میزان مصرف مواد مختلف در تولید یک خودرو سواری ( نام مواد ، مصرف در هر خودرو به درصد )
ب) برآورد تعداد خودروی تولید شده در کشور
برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو
برآورد میزان مصرف غیر خودروئی قطعات ریخته گری آلومینیوم
جدول شماره 20 - جمع بندی مصرف قطعات ریخته گری در کشور
برآورد میزان مصرف کل قطعات ریخته شده فلزات رنگین در کشور
بررسی روند صادرات
الف) صادرات قطعات خودرو
ب) صادرات قطعات ریخته گری غیر خودروئی
قطعات الومینیومی
قطعات برنجی
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
برآورد نیاز به قطعات ریخته شده آلومینیوم
الف- برآورد میزان تقاضای بازار خودروئی در آینده
الف- 1- پیش بینی تقاضا در بازار خودروسازان
الف- 2- بازار خدمات پس از فروش خودرو
ب- برآورد میزان تقاضای بازار غیرخودروئی در آینده
ج) جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار داخل برای قطعات ریخته شده آلومینیوم در آینده
برآورد نیاز به قطعات ریخته شده فلزات رنگین
برآورد قابلیت صادرات در آینده
الف – قطعات ریخته شده آلومینیومی
ب- قطعات ریخته شده فلزات رنگین
جمع بندی و نتیج ه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مو رد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار

بخش سوم
بررسی اجمالی تکنولوژی و رو ش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
بررسی روش تولید محصولات ریخته گری
نمودار فرآیند قطعات به روش ریخته گری
شرحی بر فعالیتهای مختلف فرایند تولید
ذوب شمش آلومینیوم یا برنج در کوره
انتقال مذاب به قسمت ریخته گری
ریخته گری مذاب به داخل قالب
خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن
ماشینکاری
مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در تولید محصول
جدول شماره 30 - تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی تولید ریخته گری ( نقاط قوت ، نقاط ضعف )
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز
جدول شماره 31 - حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید محصولات ریخته گری شده ( اقلام سرمایه ثابت ، هزینه ها )
زمین
محوطه سازی
جدول شماره 32 - هزینه های محوطه سازیی
ساختمانهای تولیدی و اداری
جدول شماره 34 - حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد ریخته گری ( نام و نوع ماشین آلات، منبع تأمین ، تعداد مورد نیاز ، قیمت واحد ، قیمت کل )
حداقل تجهیزات مورد نیاز
جدول حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد ریخته گری ( شرح تجهیزات ، تعداد ، قیمت واحد ، قیمت کل )
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
تاسیسات
جدول تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد قطعه سازی به روش ریخته گری ( تأسیسات مورد نیاز ، شرح ، هزینه های مورد نیاز )
وسایل اداری و خدماتی
ماشین آلات حمل و نقل درون / برون کارگاهی
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های پیش بینی نشده
برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی پروژه
لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار
برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن
معرفی نوع ماده اولیه عمده
معرفی منابع تأمین مواد اولیه
برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی
برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه
بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
بازارهای فروش محصول
الف) بازار خودروسازان
ب) بازار خدمات پساز فروش خودرو
ج) بازار تولید کنندگان لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی و سازندگان تجهیزات تأسیساتی
بازار تأمین مواد اولیه
احتیاجات و نیازمندی های دیگر پروژه
امکانات زیر بنایی مورد نیاز
حمایت های خاص دولتی
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
جدول نیروی انسانی مورد نیاز پروژه ( تخصص های لازم ، تعداد نفر )
بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز پروژه
برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن
وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
حمایت های مالی

نظرات کاربران درباره پروژه کارآفرینی و تولید انواع محصولات ریخته گری

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پروژه کارآفرینی و تولید انواع محصولات ریخته گری نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پروژه کارآفرینی و تولید انواع محصولات ریخته گری

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 6,000 تومان
وضعیت موجودی موجود