پروژه کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 735 KB)

خلاصه پروژه
عنوان: تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر
موارد کاربرد: صنعت خودرو ، لوازم خانگی ، ماشین آلات صنعتی ، ابزار آلات ماشین کاری
مواد اولیه مصرفی عمده: پودر فولاد ، پودر آلومینیوم و پودر فلزات رنگین
اشتغال زایی: 27 نفر
زمین مورد نیاز: 1300 مترمربع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه مصرفی: به ترتیب 140 ، 30 و 30 تن
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 6340 میلیون ریال
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 56
  • نوع فایل: PDF
  • نوع فونت: Yagut
  • نمودار: دارد
  • جدول: دارد
  • فرمول: دارد
  • حاوی تصاویر: می باشد

پروژه کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر

خلاصه پروژه
عنوان:
تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر
موارد کاربرد: صنعت خودرو ، لوازم خانگی ، ماشین آلات صنعتی ، ابزار آلات ماشین کاری
مواد اولیه مصرفی عمده: پودر فولاد ، پودر آلومینیوم و پودر فلزات رنگین
اشتغال زایی: 27 نفر
زمین مورد نیاز: 1300 مترمربع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه مصرفی: به ترتیب 140 ، 30 و 30 تن
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 6340 میلیون ریال


فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول
معرفی محصول
نام و کد محصولات
بازار قطعات خودرو
بازار OEM
بازار OES
بازار AM
بازار قطعات غیر خودرو
بررسی و ارائه استاندارد های موجود در مورد محصول
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
کلیاتی در مورد قیمت قطعات
شیوه قیمت گذاری قطعات صنعتی تولید شده از روش متالوژی پودر
جدول شماره 1- قیمت انواع قطعات صنعتی تولید شده از طریق متالوژی پودر – قیمت درب کارخانه
بررسی قیمتهای جهانی قطعات ساخته شده از روش متالوژی پودر
معرفی موارد مصرف وکاربرد
جدول شماره 3- معرفی کاربردهای قطعات صنعتی تولید شده از روش متالوژی پودر
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
بررسی اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
قطعات مورد استفاده درصنعت خودرو
قطعات مورد استفاده در ماشین آلات صنعتی
قطعات مورد استفاده در لوازم خانگی
قطعات مورد استفاده در ماشین های اداری
شرایط صادرات

فصل دوم
وضعیت عرضه و تقاضا
جدول شماره 6- ظرفیت بهر هبرداری تولید کنندگان قطعات متالوژی پودر در کشور
بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات متالوژی پودر در کشور
جدول شماره 7- روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات متالوژی پودر در کشور
بررسی روند تولید واقعی تولید قطعات متالوژی پودر در کشور
جدول شماره 8- روند تولید واقعی قطعات متالوژی پودر طی سا لهای گذشته

فصل سوم
راه اندازی خط تولید

بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال
کشورها و شرک تهای سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید
جدول شماره 9- فهرست ماشی نآلات تولید قطعات متالوژی پودر
پیش بینی عرضه واحدهای فعال
ب- پیش بینی عرضه واحدهای در حال ایجاد
جدول شماره 11 – پیشبینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا
پیش بینی تقاضای بازار خودرو در آینده
الف) پیش بینی تقاضا در بازار خودروسازان
ب) بازار خدمات پساز فروش خودرو
ج) جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده
جدول شماره 20 – جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار خودرو در آینده
پیش بینی تقاضای بازار لوازم خانگی ، ماشین های اداری وصنعتی در آینده
جدول شماره 21 - پیشبینی تقاضای بازار لوازم خانگی ، ماشین های اداری وصنعتی در آینده
جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار
بررسی اجمالی تکنولوژی و رو شهای تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با کشورهای دیگر
نگاهی به روشتولید قطعات در روشمتالوژی پودر
انتخاب و آماده سازی مواد اولیه
قالبگیری و فشردن پودر فلز
فشردن پودر در قالب توسط پرس
تف جوشی یا زینتر کردن
ماشینکاری قطعه
مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان
انتخاب دقیق مواد اولیه
فرایند فشردن پودر
تف جوشی یا زینتر کردن
جدول 22 - تفکیک تکنولوژی تولید قطعات به روش متالوژی پودر
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید
جدول شماره 23 – بررسی نقاط قوت وضعف تکنولوژی معمول تولید فیلتر هوا
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت مورد نظر
آورد حجم سرمایه گذاری ثابت
جدول شماره 24 - حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی
زمین
محوطه سازی
جدول شماره 25 - هزینه های محوطه سازی
ساختمانهای تولیدی و اداری
جدول شماره 26 - تعیین حداقل فضاهای کاری واحد قطع هسازی به روش فیلتر هوا
حداقل ماشین آلات مورد نیاز
جدول شماره 27 - حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر
جدول شماره 28 - حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
تأسیسات عمومی
جدول شماره 29 - تجهیزات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز
اثاثیه و تجهیزات اداری
ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های پیش بینی نشده
برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح
لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار
برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و منابع تأمین آن
شماره 30 - معرفی مواد اولیه عمده مصرفی پروژه
معرفی منابع تأمین مواد اولیه
برآورد قیمت های مواد اولیه مصرفی
جدول شماره 31 - هزینه تأمین مواد اولیه و بسته بندی
بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
فولادها
جدول شماره 32 - روند تغییرات قیمت جهانی فولاد خام
نمودار تغییرات قیمت جهانی فولاد خام
آلومنیوم
نمودار تغییرات قیمت جهانی آلیاژ آلومنیوم
فلزات رنگین
نمودار تغییرات قیمت جهانی فلزات رنگین
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
بازارهای فروش محصول
بازار تأمین مواد اولیه
احتیاجات و نیازمند یهای دیگر طرح
امکانات زیر بنایی مورد نیاز
حمایت های خاص دولتی
جدول شماره 33 – خلاصه مکان یابی اجرای پروژه ( معیار مکان یابی ، محل پیشنهای اجرای پروژه )
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
جدول شماره 34 - نیروی انسانی لازم پروژه ( تخصص های لازم ، تعداد - نفر مورد نیاز )
بررسی و تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباطی
برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز
عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول
عبور و مرور کارکنان
سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر
وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
حمای تهای تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی
حمایت های مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی

 

نظرات کاربران درباره پروژه کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پروژه کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پروژه کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 6,000 تومان
وضعیت موجودی موجود