پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید قطعات لاستیکی خودرو

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 576 KB)

خلاصه پروژه
نام محصول: تولید قطعات لاستیکی خودرو
ظرفیت پیشنهادی پروژه: تولید قطعات لاستیکی خودرو
موارد کاربرد: انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده: لاستیک و مواد شیمیائی
اشتغال زایی: 27 نفر
زمین مورد نیاز: 2600 مترمربع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: 360 تن لاستیک و 90 تن مواد شیمیایی در سال
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 6166 میلیون ریال
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 53
  • نوع فایل: PDF
  • نوع فونت: Yagut
  • نمودار: دارد
  • جدول: دارد
  • فرمول: دارد

پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید قطعات لاستیکی خودرو

خلاصه پروژه
نام محصول:
تولید قطعات لاستیکی خودرو
ظرفیت پیشنهادی پروژه: تولید قطعات لاستیکی خودرو
موارد کاربرد: انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده: لاستیک و مواد شیمیائی
اشتغال زایی: 27 نفر
زمین مورد نیاز: 2600 مترمربع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: 360 تن لاستیک و 90 تن مواد شیمیایی در سال
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 6166 میلیون ریال

 


 


فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول
معرفی محصول
نام و کد محصولات
لاستیک چرخ
قطعات لاستیکی حساسو دقیق
قطعات لاستیکی با حساسیت کمتر
شیلنگ های لاستیکی
انواع بازار OEM
بازار OES
بازار AM
بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بررسی قیمتهای داخلی
مروری بر قیمتهای جهانی قطعات
معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
نمودار بازار فروش قطعات خودرو در ایران
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
جدول شماره 2- کشورهای عمده تولیدکننده خودرو در جهان
معرفی شرایط صادرات
جدول شماره 3- معرفی شرایط مورد نیاز برایصادرات محصولات طرح

فصل دوم
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
بررسی ظرفیت های بهره برداری
جدول شماره 4- ظرفیت بهر هبرداری تولید کنندگان قطعات لاستیکی خودرو در کشور
بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات لاستیکی خودرو در کشور
جدول شماره 5– روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات لاستیکی خودرو در کشور
بررسی روند تولید واقعی قطعات لاستیکی خودرو در کشور
نمودار فرآیند تولید قطعات لاستیکی خودرو
نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال
جدول شماره 7- فهرست ماشی نآلات تولید قطعات لاستیکی خودرو
بررسی وضعیت طر حهای جدید
پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور
الف) پیش بینی تولید داخل واحدهای فعال
ب) پیش بینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد
جدول شماره 9 – پیش بینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا
جدول شماره 10 - پیش بینی به بهره برداری رسیدن طرحهای در حال ایجاد
جمع بندی عرضه
جدول شماره 11 - پیش بینی عرضه در آینده
بررسی روند واردات
بررسی روند مصرف
بررسی روند صادرات
الف) برآورد مصرف در خودرو سازان
جدول شماره 12 - آمار تولید داخل انواع خودرو در سا لهای گذشته
جدول شماره 13 - تعداد خودرهای سواری تولید شده در کشور با استفاده از قطعات تولید داخل ( دستگاه )
جدول شماره 14 - برآورد میزان مصرف قطعات لاستیکی خودرو درصنایع خودروسازی کشور - مجموعه
جدول شماره 15 - میزان مصرف مواد مختلف در تولید یک خودرو سواری
جدول شماره 16 - برآورد میزان مصرف قطعات لاستیکی خودرو درصنایع خودروسازی کشور
ب- برآورد روند مصرف در بازار خدمات پساز فروش خودرو
جدول شماره 17 - برآورد نیاز بازار خدمات پساز فروش خودرو به قطعات لاستیکی
جمع بندی میزان مصرف داخل قطعات لاستیکی خودرو خودرو
جدول شماره 18 - جم عبندی مصرف قطعات لاستیکی خودرو در کشور
نمودار روند مصرف قطعات لاستیکی
جدول شماره 19 - میزانصادرات انواع قطعات خودرو در سال های گذشته
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
برآورد میزان تقاضای داخل در آینده
برآورد قابلیت صادرات در آینده
برآورد تقاضای کل
جدول شماره 21 - برآورد تقاضای کل قطعات لاستیکی خودرو
جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی

فصل سوم
راه اندازی خط تولید
بررسی اجمالی تکنولوژی و رو ش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
نگاهی به روش تولید قطعات لاستیک خودرو
آمیزه سازی
غلتک کاری
قالب گیری و پخت
تریم قطعه
مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در تولید محصول
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز
جدول شماره 22 - حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید قطعات لاستیکی خودرو
زمین
محوطه سازی
جدول شماره 23 - هزینه های محوطه سازی
ساختمانهای تولیدی و اداری
جدول شماره 24 - تعیین حداقل فضاهای کاری واحد ساخت قطعات لاستیکی
حداقل ماشین آلات و تجهیزات
جدول شماره 25 - حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد ساخت قطعات لاستییکی
حداقل تجهیزات مورد نیاز
جدول شماره 26 - حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد قطعه سازی لاستیک
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
تاسیسات
جدول شماره 27 - تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد قطعات لاستیکی
وسایل اداری و خدماتی
ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی
هزینه های قبل از بهره برداری
هزین ههای پیش بینی نشده
برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح
لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار
برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن
معرفی نوع ماده اولیه عمده
معرفی منابع تأمین مواد اولیه
برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه
برآورد قیمت های مواد اولیه مصرفی
بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
بازارهای فروش محصول
الف) بازار خودروسازان
ب) بازار خدمات پس از فروش خودرو
جدول شماره 28 - سهم هر کدام از استانهای کشور در شماره گذاری خودرو
بازار تأمین مواد اولیه
احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح
امکانات زیر بنایی مورد نیاز
حمایت های خاص دولتی
خلاصه مکان یابی اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
جدول نیروی انسانی لازم طرح
بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز
عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول
عبور و مرور کارکنان
سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر
وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی
حمایت های مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی

نظرات کاربران درباره پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید قطعات لاستیکی خودرو

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید قطعات لاستیکی خودرو نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پروژه کارآفرینی و راه اندازی خط تولید قطعات لاستیکی خودرو

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 6,000 تومان
وضعیت موجودی موجود