پروژه تولید قطعات کشتی و شناورهای دریائی

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 524 KB)

خلاصه پروژه
نام محصول: قطعات کشتی و شناورهای دریائی
ظرفیت پیشنهادی پروژه: 100 تن در سال
موارد کاربرد: ساخت یا تعمیرات انواع شناورهای صیادی و تفریحی و کشتی ها
مواد اولیه مصرفی عمده: انواع پروفیل و ورق فولادی ، رزین پلی استر و کلیه متعلقات آن ( مواد شیمیائی ) ، قطعات استاندارد و آمادی مکانیکی ، رنگ و متعلقات
اشتغال زایی: 25 نفر
زمین مورد نیاز: 2500 متر مربع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: با توجه به بالای قطعات مورد مطالعه ، نمی توان رقم دقیقی برای آن ارائه نمود.
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 4776 میلیون ریال
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 50
  • نوع فایل: PDF
  • نوع فونت: Yagut
  • نمودار: دارد
  • جدول: دارد
  • فرمول: دارد

پروژه تولید قطعات کشتی و شناورهای دریائی

خلاصه پروژه
نام محصول:
قطعات کشتی و شناورهای دریائی
ظرفیت پیشنهادی پروژه: 100 تن در سال
موارد کاربرد: ساخت یا تعمیرات انواع شناورهای صیادی و تفریحی و کشتی ها
مواد اولیه مصرفی عمده: انواع پروفیل و ورق فولادی ، رزین پلی استر و کلیه متعلقات آن ( مواد شیمیائی ) ، قطعات استاندارد و آمادی مکانیکی ، رنگ و متعلقات
اشتغال زایی: 25 نفر
زمین مورد نیاز: 2500 متر مربع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: با توجه به بالای قطعات مورد مطالعه ، نمی توان رقم دقیقی برای آن ارائه نمود.
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 4776 میلیون ریال


فهرست مطالب
مقدمه

بخش اول
معرفی محصول
نام و کد محصولات
گروه بندی وسایط نقلیه دریائی
شناور ها
شناور های خاص
قایق ها
قطعات فوق سنگین
قطعات سنگین
قطعات نیمه سنگین و سبک
قطعات جانبی و ملحقات شناورهایصیادی و غیره
قطعات الکتریکی و الکترونیکی
شرایط واردات محصول
بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بررسی قیمتهای داخلی
نوع قطعه
ابعاد ، اندازه و وزن قطعه
درجه پیچیدگی فنی قطعه
جنس قطعه
فرایند تولید قطعه
قطعات جانبی نصب شده روی قطعه
تعداد مورد نیاز قطعه
قیمتهای جهانی
معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
معرفی شرایط صادرات
جدول شماره 1- معرفی شرایط مورد نیاز برایصادرات محصولات طرح

بخش دوم
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیتهای بهره برداری
جدول شماره 2 - ظرفیت بهرهبرداری تولید کنندگان قطعات کشتی و شناور در کشور
بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات کشتی و شناور در کشور
جدول شماره 3– روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات شناور در کشور
بررسی روند تولید واقعی قطعات کشتی ها و شناورهای دریائی در کشور
جدول شماره 4- روند تولید واقعی قطعات کشتی شناورها طی سا لهای گذشته - تن

بخش سوم
بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال
گروه یک : ماشینکاری ، جوشکاری و دیگر فعالیت های فلز کاری
گروه دو : ساخت قطعات فایبر گلاس
نام کشورها و شرک تهای سازنده ماشینآلات مورد استفاده در تولید
جدول شماره 5- فهرست ماشینآلات تولید قطعات کشتی و شناورهای دریائی
بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
جدول شماره 6- وضعیت طرحهای در حال ایجاد تولید اجزا و قطعات شناورهای دریایی
پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور
الف) پیشبینی عرضه واحدهای فعال
ب) پیشبینی عرضه واحدهای در حال ایجاد
جدول شماره 7– پیشبینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا
جدول شماره 8- پیشبینی به بهر هبرداری رسیدن طرحهای در حال ایجاد
جمع بندی عرضه در آینده
جدول شماره 9 - پیش بینی عرضه
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال 1385
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون
جدول شماره 10 - برآورد میزان مصرف قطعات کشتی و شناورها در سالهای گذشته
نمودار روند مصرف قطعات کشتی و شناورھای دریائی
بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
پیش بینی تقاضا در آینده با استفاده از روند مصرف در گذشته
جدول شماره 11 - پیشبینی تقاضای داخلی قطعات کشتی و شناور ها در سالهای آینده
پیش بینی تقاضا در آینده با استفاده از تعداد کشتی و قایق موجود در کشور
جدول شماره 12 - تعداد شناورهایصیادی موجود در کشور
جدول شماره 13 - تعداد کل شناورهای موجود در کشور
جدول شماره 14 - بر آورد نیاز شناورهای موجود کشور به قطعات مورد مطالعه
برآورد تقاضا برای صادرات
برآورد تقاضای کل
جدول شماره 15 - جم عبندی تقاضای قطعات کشتی و شناور ها در آینده
جمع بندی و نتیجهگیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی
برر سی اجمالی تکنولوژی و رو شهای تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
نگاهی به روش تولید قطعات کشتی و شناورها
گروه اول : قطعات فایبر گلاس
نمودار فرآیند تولید کامل قطعات فایبر گلاس
ساخت اسکلت فلزی
انجام عملیات فایبر گلاس
گروه اول : قطعات ماشینکاری
شرحی بر فعالیتهای مختلف فرآیند تولید
ماشینکاری
عملیات حرارتی
عملیات تکمیلی ماشینکاری
رنگ و عملیات فینیشینگ
مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان
عوامل موثر در کیفیت قطعه تولید شده
توان مهندسی واحد تولیدی در انتخاب مواد و آماده سازی آن
توان مهندسی در انجام عملیات حرارتی
دقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاری و دقت تولید ماشین ها
دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیری از ورود قطعات نامرغوب به مجموعه قطعات آماده فروش
توان فنی در انتخاب مواد پلیمری در هنگام خرید
دقت عمل در ترکیب مواد پلیمری
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید محصول
جدول شماره 16 - تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژی تولید قطعات کشتی و شناورهای دریائی
برر سی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایهگذاری ثابت مورد نیاز
جدول شماره 17 - حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید قطعات کشتی و شناورهای صیادی
زمین
محوطه سازی
جدول شماره 18 - هزینه های محوطه سازی
ساختمانهای تولیدی و اداری
جدول شماره 19 - تعیین حداقل فضاهای کاری واحد تولید قطعات شناورهای دریائی
حداقل ماشین آلات و تجهیزات
جدول شماره 20 - حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد تولید قطعات کشتی و شناورهای صیادی
حداقل تجهیزات مورد نیاز
جدول شماره 21 - حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولید قطعات شناورهای صیادی
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
تجهیزات تست جوشکاری ها
تجهیزات تست قطعات جانبی
تجهیزات تست استحکام فایبر گلاس
سایر تجهیزات عمومی آزمایشگاهی کارگاه فلزکاری و فایبر گلاس
تأسیسات عمومی
جدول شماره 22 - تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد تولید قطعات شناور های صیادی
وسایل اداری و خدماتی
جدول شماره 23 – وسایط نقلیه مورد نیاز طرح
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های پیشبینی نشده
برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح
لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار
برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن
معرفی منابع تأمین مواد اولیه
جدول شماره 24 - معرفی منابع تأمین مواد اولیه و قطعات طرح
برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه
برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی
بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
بازار تأمین مواد اولیه
احتیاجات و نیازمندیهای دیگر طرح
امکانات زیر بنایی مورد نیاز
حمایت های خاص دولتی
خرید های شناور از سوی صیادان
جدول شماره 25 – خلاصه مکان یابی اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
جدول شماره 26 - نیروی انسانی لازم پروژه ( تخصص های لازم ، تعداد - نفر مورد نیاز )
بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز
عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول
عبور و مرور کارکنان
سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر
وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
حمایتهای تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی
حمایتهای مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی

 

نظرات کاربران درباره پروژه تولید قطعات کشتی و شناورهای دریائی

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پروژه تولید قطعات کشتی و شناورهای دریائی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پروژه تولید قطعات کشتی و شناورهای دریائی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 6,000 تومان
وضعیت موجودی موجود