پروژه کارآفرینی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

پروژه کارآفرینی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 728 KB)

خلاصه پروژه
نام محصول: قطعات صنعتی از آلیاژهای مختلف چدن به روش ریخته گری
ظرفیت پیشنهادی پروژه ( ظرفیت عملی ): 110 تن در سال
موارد کاربرد: صنعت خودرو ، صنعت کشتی سازی ، صنعت ماشین سازی ، صنعتی ماشین سازی و تجهیزات ، صنایع ریلی و سایر صنایع مرتبط
مواد اولیه مصرفی عمده: انواع شمش چدن
اشتغال زایی: 25 نفر
زمین مورد نیاز: 1200 مترمبع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: 1177 تن در سال
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 5292 میلیون ریال
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر پروژه بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 68
  • نوع فایل: PDF
  • نوع فونت: Nazanin
  • نمودار: دارد
  • جدول: دارد
  • فرمول: دارد

پروژه کارآفرینی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

خلاصه پروژه
نام محصول:
قطعات صنعتی از آلیاژهای مختلف چدن به روش ریخته گری
ظرفیت پیشنهادی پروژه ( ظرفیت عملی ): 110 تن در سال
موارد کاربرد: صنعت خودرو ، صنعت کشتی سازی ، صنعت ماشین سازی ، صنعتی ماشین سازی و تجهیزات ، صنایع ریلی و سایر صنایع مرتبط
مواد اولیه مصرفی عمده: انواع شمش چدن
اشتغال زایی: 25 نفر
زمین مورد نیاز: 1200 مترمبع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: 1177 تن در سال
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 5292 میلیون ریال


فهرست مطالب
مقدمه
معرفی محصول
نام و کد محصولات
معرفی چدن های آلیاژی
چدن های بدون گرافیت
چدن سفید پرلیتی
چدن سفید مارتنزیتی (نیکل- سخت)
چدن سفید پرکرم
چدنهای مارتنزیتی
چدنهای فریتی
چدنهای آستنیتی
نمونه ای از چند قطعه ی چدنی
کاربرد ها
الف) قطعات خودرو
ب) قطعاتصنعتی غیر خودرو
بازارهای موجود برای محصولات ریخته گری چدنی
بازار OEM
بازار OES
بازار AM
بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بررسی قیمت های داخلی
فرایند تولید قطعات صنعتی چدن آلیاژی
الف) قیمتگذاری مرحله اول (ریخته گری)
نوع مواد اولیه و قیمت آن
درجه پیچیدهگی فنی قطعه
ماهیت آماهسازی مواد و فعالیتهای لازم آن
وزن قطعه
تعداد تولید
ب) قیمت گذاری مرحله دوم (ماشینکاری)
نوع جنس مواد اولیه مصرفی قطعه (به لحاظ سختی و غیره)
جدول شماره 4 – هزینه هر نفر ساعت کار ماشینکاری در فرایند قطعه سازی
مروری بر قیم تهای جهانی قطعات صنعتی ریخته گری
معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
جدول شماره 5- معرفی برخی موارد کاربرد قطعات چدنی تولید شده از روشریخته گری
نمودار بازار قطعات خودرو
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
کشورهای تراز اول تولیدکننده انواع خودرو
جدول شماره 6- کشورهای عمده تولیدکننده خودرو در جهان
کشورهای عمده تولیدکننده ماشین آلات صنعتی
معرفی شرایط صادرات
جدول شماره 7- معرفی شرایط مورد نیاز برایصادرات محصولات طرح
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
بررسی ظرفیت های بهرهبرداری
جدول شماره 8- ظرفیت بهره برداری تولید کنندگان قطعات چدنی ریخته شده در کشور
بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور
بررسی روند تولید واقعی قطعات چدن آلیاژی ریخته گری در کشور
جدول شماره 10 - روند تولید واقعی قطعات ریخته گری چدن آلیاژی طی سا لهای گذشته – تن
نمودار روند تولید واقعیقطعات ریخته شده از چدن آلیاژی
بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال
نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال
نام کشورها و شرک تهای سازنده ماشینآلات مورد استفاده در تولید محصول
جدول شماره 11 - فهرست ماشینآلات تولید قطعاتصنعتی چدنی آلیاژی به روشریخته گری
بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا
جدول شماره 12 - وضعیت طرحهای در حال ایجاد تولید قطعاتصنعتی چدن آلیاژی ریخته گری
پیش بینی عرضه در بازار آینده کشو
الف) پیشبینی تولید داخل واحدهای فعال
ب) پیشبینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد
جدول 13 – پیشبینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا
جدول شماره 14 - پیشبینی به بهر هبرداری رسیدن طرحهای در حال ایجاد
بررسی روند واردات محصول
جدول شماره 15 - روند واردات قطعات ریخته شده چدن آلیاژی طی سال های گذشته – تن
نمودار روند واردات قطعات ریخته شده از چدن آلیاژی
جدول شماره 16 - پیش بینی عرضه
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون
جدول شماره 17 - برآورد میزان مصرف قطعات ریخته شده چدن آلیاژی طی سال های گذشته – تن
نمودار روند مصرفقطعات ریخته شده از چدن آلیاژی
الف) صادرات قطعات خودروئی
جدول شماره 18 - میزانصادرات انواع قطعات خودرو در سالهای گذشته
جدول شماره 19 - میزانصادرات انواع قطعات چدن آلیاژی خودرو در سا لهای گذشته
جدول شماره 20 - روندصادرات قطعات ریخته شده چدن آلیاژی طی سا لهای گذشته – تن
جمع بندی صادرات در سالهای
جدول شماره 21 - جمع بندیصادرات انواع قطعات چدنی خودرو در سا لهای گذشته - تن
نمودار روند صادرات قطعات ریخته شده از چدن آلیاژی
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
برآورد میزان تقاضای داخل در آینده
جدول شماره 22 - پیشبینی میزان تقاضای داخل قطعات ریخته شده چدن آلیاژی در آینده
برآورد قابلیت صادرات در آینده
جدول شماره 23 - پیشبینی قابلتصادرات قطعات ریخته شده چدن آلیاژی در آینده
برآورد تقاضای کل
جدول شماره 24 - برآورد تقاضای کل قطعات ریخته گری چدن
جمع بندی و نتیج ه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی
بررسی اجمالی تکنولوژی و رو ش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
نگاهی به روش تولید قطعات چدن آلیاژی از طریق ریخته گری
انتخاب مواد اولیه
آلیاژ سازی
ذوب شمش چدن
ریخته گری
در آوردن قطعه منجمد شده از قالب و تریم آن
ماشینکاری قطعه و رساندن آن به شکل و ابعاد نهایی
مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در تولید محصول
جدول شماره 25 - تعیین نقاط قوت وضعف تکنولوژی تولید ریخته گری
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز
جدول شماره 26 - حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید قطعات چدن آلیاژی به روش ریخته گری ( اقلام سرمایه ثابت ، هزینه ها )
زمین
محوطه سازی
جدول شماره 27 - هزینه های محوطه سازی
ساختمانهای تولیدی و اداری
جدول شماره 28 - تعیین حداقل فضاهای کاری واحد قطعه سازی به روش ریخته گری چدن آلیاژی
حداقل ماشین آلات و تجهیزات
جدول شماره 29 - حداقل ماشینآلات مورد نیاز یک واحد قطعه سازی به روش ریخته گری
حداقل تجهیزات مورد نیاز
جدول شماره 30 - حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد قطعه سازی به روش ریخته گری
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
تاسیسات
جدول شماره 31 - تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد قطعه سازی به روش ریخته گری
وسایل اداری و خدماتی
ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی
هزینه های قبل از بهرهبرداری
هزینه های پیش بینی نشده
برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح
لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار
برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن
معرفی نوع ماده اولیه عمده
معرفی منابع تأمین مواد اولیه
جدول شماره 32 - معرفی چند شرکت تأمین کننده مواد اولیه طرح
برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه
برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی
جدول شماره 33 - برآورد قیمت خرید مواد اولیه مصرفی طرح
بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
جدول شماره 34 - روند تغییرات قیمت جهانی فولاد خام
نمودار تغییرات قیمت جهانی فولاد خام
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجری پروژه
بازارهای فروش محصول
الف) بازار خودروسازان
ب) بازار خدمات پساز فروش خودرو
جدول شماره 35 - سهم هر کدام از استا نهای کشور در شماره گذاری خودرو
ج ) بازار سازندگان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی
بازار تأمین مواد اولیه
احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح
امکانات زیر بنایی مورد نیاز
حمایت های خاص دولتی
جدول شماره 36 – خلاصه مکان یابی اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
جدول شماره 37 - نیروی انسانی لازم طرح ( تخصص های لازم ، تعداد - نفر )
بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز
عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول
عبور و مرور کارکنان
وضعیت حمای تهای اقتصادی و بازرگانی
حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی
حمایت های مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید
نمودار کامل راه اندازی خط تولید ریخته گری آلیاژ های چدنی

نظرات کاربران درباره پروژه کارآفرینی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پروژه کارآفرینی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پروژه کارآفرینی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 10,000 تومان
وضعیت موجودی موجود