پروژه کارآفرینی تولید قطعات عایق خودرو

خلاصه پروژه
نام محصول: قطعات عایق خودرو
ظرفیت پیشنهادی  پروژ: 640 تن در سال
موارد کاربرد: انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی: لاستیک ، قیر و مواد شیمیایی
اشتغال زایی: 27 نفر
زمین مورد نیاز: 2800 مترمربع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: 256 تن لاستیک ، 256 تن قیر و 90 تن  مواد شیمیایی در سال
سرمایه گذاری ثابت: 7355 میلیون ریال
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک کنید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 53
  • نوع فایل: PDF File
  • نوع فونت: Yagut
  • نمودار: دارد
  • جدول: دارد
  • فرمول: دارد
  • حاوی تصاویر: می باشد

پروژه کارآفرینی تولید قطعات عایق خودرو

خلاصه پروژه
نام محصول:
قطعات عایق خودرو
ظرفیت پیشنهادی  پروژ: 640 تن در سال
موارد کاربرد: انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی: لاستیک ، قیر و مواد شیمیایی
اشتغال زایی: 27 نفر
زمین مورد نیاز: 2800 مترمربع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: 256 تن لاستیک ، 256 تن قیر و 90 تن  مواد شیمیایی در سال
سرمایه گذاری ثابت: 7355 میلیون ریال

 


فهرست مطالب
مقدمه
معرفی محصول
نام و کد محصول
قطعات دمپینگ فشار
قطعات عایق ذوبی
قطعات مغناطیسی دمپینگ فشار
عایق های برق
جدول شماره 1 - تعرفه گمرکی و حقوق ورودی قطعات منفصله خودرو ( شرح قطعات ، شماره تعرفه گمرکی ، حقوق ورودی )
شرایط واردات محصول
بازار OEM
بازار OES
بازار AM
بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بررسی قیمتهای داخلی
مروری بر قیمتهای جهانی قطعات
معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
نمودر بازار فروش قطعات
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
جدول شماره 2- کشورهای عمده تولیدکننده خودرو در جهان
معرفی شرایط صادرات
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
جدول شماره 4- ظرفیت بهر هبرداری تولید کنندگان قطعات عایق خودرو
بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات عایق خودرو در کشور
جدول شماره 5– روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات عایق خودرو در کشور
بررسی روند تولید واقعی قطعات عایق خودرو در کشور
جدول شماره 6- روند تولید واقعی قطعات عایق خودرو طی سا لهای گذشته – تن
نمودار روند تولید واقعی قطعات عایق خودرو
بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال
فرایند تولید قطعات عایق خودرو
نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال
نام کشورها و شرک تهای سازنده ماشی نآلات مورد استفاده در تولید محصول
جدول شماره 7- فهرست ماشین آلات تولید قطعات عایق خودرو
بررسی وضعیت طر حهای جدید و طر حهای توسعه در دست اجرا
جدول شماره 8- وضعیت طر حهای در حال ایجاد تولید قطعات عایق خودرو
پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور
الف) پیش بینی تولید داخل واحدهای فعال
ب) پیش بینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد
جدول شماره 9 – پیش بینی زمان بهره برداری از پروژه های ب
در حال اجرا
جدول شماره 10 - پیش بینی به بهر هبرداری رسیدن طر حهای در حال ایجاد
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال
جمع بندی عرضه
جدول شماره 11 - پیش بینی عرضه در آینده
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون
الف) برآورد مصرف در خودرو سازان
جدول شماره 12 - آمار تولید داخل انواع خودرو در سا لهای گذشته
جدول شماره 13 - تعداد خودرهای سواری تولید شده در کشور با استفاده از قطعات تولید داخل ( دستگاه )
جدول شماره 14 - برآورد میزان مصرف قطعات عایق خودرو در صنایع خودروسازی کشور - مجموعه
جدول شماره 15 - برآورد میزان مصرف قطعات عایق خودرو در صنایع خودروسازی کشور
ب- برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو
جدول شماره 16 - برآورد نیاز بازار خدمات پس از فروش خودرو به قطعات عایق
جمع بندی میزان مصرف داخل قطعات عایق خودرو خودرو
نمودار روند مصرف قطعات عایق خودرو
جدول شماره 18 - میزان صادرات انواع قطعات خودرو در سا لهای گذشته
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
جدول شماره 19 - پیش بینی میزان تقاضای داخل قطعات عایق خودرو در آینده
برآورد قابلیت صادرات در آینده
برآورد تقاضای کل
جدول شماره 20 - برآورد تقاضای کل قطعات عایق خودرو
جمع بندی و نتیج ه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری
بررسی اجمالی تکنولوژی و رو ش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
نگاهی به روش تولید قطعات عایق خودرو
فرآیند تولید قطعات عایق خودرو
شرحی بر فعالیتهای مختلف فرایند تولید
آمیزه سازی
غلتک کاری
شکل دهی شیت
تریم قطعه
مقایسه روش تولید معمول کشور با دیگر کشورهای جهان
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در تولید محصول
جدول شماره 21 - حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید قطعات عایق خودرو
زمین
محوطه سازی
جدول شماره 22 - هزینه های محوطه سازی
ساختمانهای تولیدی و اداری
جدول شماره 23 - تعیین حداقل فضاهای کاری واحد ساخت قطعات عایق
حداقل ماشین آلات و تجهیزات
جدول شماره 24 - حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد ساخت قطعات عایق خودرو
حداقل تجهیزات مورد نیاز
جدول شماره 25 - حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولید عایق خودرو ( شرح تجهیزات ، تعداد ریال قیمت واحد ، قیمت کل )
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
تاسیسات
جدول شماره 26 - تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز ( تأسیسات مورد نیاز ، شرح ، هزینه های مورد نیاز )
وسایل اداری و خدماتی
ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی
هزینه های قبل از بهر هبرداری
هزینه های پیش بینی نشده
برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی پروژه
لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار
برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن
معرفی نوع ماده اولیه عمده
معرفی منابع تأمین مواد اولیه
برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه
برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی
بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای پروژه
بازارهای فروش محصول
الف) بازار خودروسازان
ب) بازار خدمات پس از فروش خودرو
جدول شماره 27 - سهم هر کدام از استا نهای کشور در شماره گذاری خودرو
بازار تأمین مواد اولیه
احتیاجات و نیازمندی های دیگر پروژه
امکانات زیر بنایی مورد نیاز
حمایت های خاص دولتی
جدول شماره 28 – خلاصه مکان یابی اجرای پروژه ( معیارهای مکان یابی ، محل پیشنهادی اجرای پروژه )
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
جدول شماره 29 - نیروی انسانی لازم پروژه
برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز
عبور و مرور کامیو نهای حامل مواد اولیه و محصول
عبور و مرور کارکنان
وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرف ههای جهانی
حمایت های مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث پروژه های جدید

 


نظرات کاربران درباره پروژه کارآفرینی تولید قطعات عایق خودرو

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پروژه کارآفرینی تولید قطعات عایق خودرو نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پروژه کارآفرینی تولید قطعات عایق خودرو

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 6,000 تومان
وضعیت موجودی موجود