پروژه کارآفرینی تولید قطعات آلومینیوم خودرو

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 688 KB)

خلاصه پروژه
نام محصول: قطعات آلومینیوم خودرو
ظرفیت پیشنهادی پروژه: 400 تن در سال
موارد کاربرد: پوسته سرسیلندر، پوسته کلاج ، پوسته اویل پمپ ، پوسته جعبه دنده ، پوسته جعبه فرمان ، پوسته سیبک
مواد اولیه مصرفی عمده: شمش آلومینیوم
اشتغال زایی: 25 نفر
مقدار مواد اولیه مورد نیاز سالیانه: 420 تن در سال
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 5523
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 62
  • نوع فایل: PDF File
  • نوع فونت: Yagut
  • نمودار: دارد
  • جدول: دارد
  • فرمول: دارد
  • حاوی تصاویر: می باشد

پروژه کارآفرینی تولید قطعات آلومینیوم خودرو

خلاصه پروژه
نام محصول:
قطعات آلومینیوم خودرو
ظرفیت پیشنهادی پروژه: 400 تن در سال
موارد کاربرد: پوسته سرسیلندر، پوسته کلاج ، پوسته اویل پمپ ، پوسته جعبه دنده ، پوسته جعبه فرمان ، پوسته سیبک
مواد اولیه مصرفی عمده: شمش آلومینیوم
اشتغال زایی: 25 نفر
مقدار مواد اولیه مورد نیاز سالیانه: 420 تن در سال
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 5523


فهرست مطالب
معرفی محصول
نام و کد محصول
آلومینیوم
انواع محصولات قابل تولید
کد ISIC
بازار قطعات خودرو در کشور
بازار OEM
بازار OES
بازار AM
بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بررسی قیم تهای داخلی
فرایند تولید قطعات آلومینیمی
الف – قطعه سازی از طریق ریخته گری
انتخاب مواد
ذوب مواد
ریخته گری
ماشینکاری قطعه ریخته شده
قطعه آماده فروش
ب – قطعه سازی از طریق ماشینکاری
انتخاب مواد
ماشینکاری
قطعه آماده فروش
الف) قیمت گذاری مرحله اول (ریخته گری)
نوع مواد اولیه و قیمت آن
درجه پیچید گی فنی قطعه
روش تولید
وزن قطعه
تعداد تولید
ب) قیمت گذاری مرحله دوم (ماشینکاری)
معیارهای اصلی محاسبه قیمت محصول
- نفر – ساعت کار لازم برای ماشینکاری
- نوع ماشین مورد استفاده ماشینکاری (فرز – تراش و ...)
- شکل، ابعاد و وزن قطعه
- درجه پیچیدگی فنی قطعه
- تعداد تولید
- نوع جنس مواد اولیه مصرفی قطعه (به لحاظ سختی و غیره)
جدول شماره 2 – هزینه هر نفر ساعت کار ماشینکاری در فرایند قطعه سازی
مروری بر قیم تهای جهانی
معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
قطعات آلومینیومی قابل تولید در خودرو
پوسته سرسیلندر
پوسته کلاج
پوسته اویل پمپ
پوسته جعبه دنده
پوسته جعبه فرمان
پوسته سیبک
پوسته زیرموتور
قطعات نگهدارنده آیینه ها
طوقه فرمان
رینگ چرخ
مثلثی بدنه
نمودار بازار فروش قطعات خودرو
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
جدول شماره 3- کشورهای عمده تولیدکننده خودرو در جهان ( نام کشور - تعداد تولید خودرو )
معرفی شرایط صادرات
جدول شماره 4- معرفی شرایط مورد نیاز برای صادرات محصولات پروژه ( شرایط لازم ، شرح )
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
بررسی ظرفیت های بهره برداری
جدول شماره 5- ظرفیت بهر هبرداری تولید کنندگان قطعات آلومینیومی در کشور ( استانها ، تعداد واحد ، ظرفیت اسمی تولید )
بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور
جدول شماره 6– روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات آلومینیومی در کشور ( ظرفیت نصب شده ، سال )
بررسی روند تولید واقعی قطعات آلومینیومی در کشور
جدول شماره 7- روند تولید واقعی قطعات آلومینیومی خودرو طی سا لهای گذشته – تن
نمودار روند تولید واقعی قطعات آلومینیومی خودرو
بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال
فرایند تولید قطعات آلومینیمی
نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی)
نام کشورها و شرکتهای سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول
جدول شماره 8- فهرست ماشین آلات تولید قطعات آلومینیومی ( ماشین آلات لازم ، شرکت سازنده ، تماس )
بررسی وضعیت پروژه های جدید و پروژه های توسعه در حال اجرا
پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور
الف) پیش بینی تولید داخل واحدهای فعال
ب) پیش بینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد
جدول شماره 10 – پیش بینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا ( درصد پیشرفت فعلی پروژه ، سالی که به بهره برداری خواهد رسید )
جدول شماره 11 - پیش بینی به بهر هبرداری رسیدن پروژه های در حال ایجاد ( درصد پیشرفت ، ظرفیت ، سال بهره برداری )
جمع بندی عرضه
جدول شماره 12 - پیش بینی عرضه ( شرح ، مقدار تن )
بررسی روند مصرف
جدول شماره 13 - میزان مصرف مواد مختلف در تولید یک خودرو سواری ( نام مواد ، مصرف در هر خودرو - درصد )
الف) برآورد مصرف در خودرو سازان
جدول شماره 14 - آمار تولید داخل انواع خودرو در سا لهای گذشته ( نوع خودرو ، تعداد تولید - دستگاه )
جدول شماره 15 - تعداد خودرهای سواری تولید شده در کشور با استفاده از قطعات تولید داخل (دستگاه)
ب- برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو
جدول شماره 17 - برآورد نیاز بازار خدمات پس از فروش خودرو به قطعات آلومینیومی
جمع بندی میزان مصرف داخل قطعات آلومینیومی خودرو
نمودار روند مصرف قطعات آلومینیومی
بررسی روند صادرات
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
برآورد میزان تقاضای داخل در آینده
برآورد قابلیت صادرات در آینده
جدول شماره 22 - پیش بینی قابلیت صادرات قطعات آلومینیومی در آینده – تن
برآورد تقاضای کل
جدول شماره 23 - برآورد تقاضای کل قطعات آلومینیومی ( پیش بینی تقاضا - تن ، تقاضای کل - تن )
جمع بندی و نتیج ه گیری مطالعات بازار
بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
نگاهی به روش تولید قطعات آلومینیومی
فرایند تولید قطعات آلومینیومی
شرحی بر فعالی تهای مختلف فرایند تولید
ذوب شمش آلومینیوم در کوره
انتقال مذاب به قسمت ریختگری
ریختگری مذاب به داخل قالب
خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن ( ترمیم کردن قطعه )
ماشینکاری
مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید محصول
جدول شماره 24 - تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی تولید قطعات آلومینیومی ( نقاط قوت ، نقاط ضعف )
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمای ه گذاری ثابت مورد نیاز
جدول شماره 25 - حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید قطعات آلومینیومی خودرو ( اقلام سرمایه ، هزینه ها - میلیون ریال )
زمین
محوطه سازی
جدول شماره 26 - هزینه های محوطه سازی ( شرح فضاهای کاری ، مساحت ، هزینه واحد و کل )
ساختمانهای تولیدی و اداری ( شرح فضاهای کاری ، مساحت ، هزینه ساخت واحد متر مربع ، هزینه کل )
حداقل ماشین آلات و تجهیزات
جدول شماره 28 - حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد قطعه سازی آلومینیومی ( شرح ماشین آلات ، منبع تأمین ، تعداد ، قیمت واحد و کل )
حداقل تجهیزات مورد نیاز
جدول شماره 29 - حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد قطعه سازی آلومینیومی ( شرح تجهیزات ، تعداد ، قیمت واحد و کل )
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
تأسیسات
جدول شماره 30 - تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد قطعه سازی ( تأسیسات مورد نیاز ، شرح ، هزینه های مورد نیاز )
وسایل اداری و خدماتی
ماشین آلات حمل و نقل درون / برون کارگاهی
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های پیش بینی نشده
برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی پروژه
لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار
برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن
معرفی نوع ماده اولیه عمده
معرفی منابع تأمین مواد اولیه
برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه
برآورد قیمت های مواد اولیه مصرفی
بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
جدول شماره 31 - روند تغییرات قیمت جهانی آلومینیوم آلیاژ ( شرح ، سالها )
نمودار تغییرات قیمت جهانی آلیاژ آلومنیوم
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای پروژه
بازارهای فروش محصول
الف) بازار خودروسازان
ب) بازار خدمات پس از فروش خودرو
جدول شماره 32 - سهم هر کدام از استا نهای کشور در شمار هگذاری خودرو ( استانهای مبدأ، سهم خودروهای شماره گذاری شده )
بازار تأمین مواد اولیه
احتیاجات و نیازمندی های دیگر پروژه
امکانات زیربنایی مورد نیاز
حمایت های خاص دولتی
جدول شماره 33 – خلاصه مکان یابی اجرای پروژه ( معیارهای مکان یابی ، محل پیشنهادی اجرای پروژه )
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ( تخصص های لازم ، تعداد - نفر )
بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز پروژه
برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز
عبور و مرور کامیو نهای حامل مواد اولیه و محصول
عبور و مرور کارکنان
سایر امکانات مانند را هآهن، فرودگاه و بندر
وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی
حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی
حمایت های مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی

نظرات کاربران درباره پروژه کارآفرینی تولید قطعات آلومینیوم خودرو

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پروژه کارآفرینی تولید قطعات آلومینیوم خودرو نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پروژه کارآفرینی تولید قطعات آلومینیوم خودرو

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 6,000 تومان
وضعیت موجودی موجود