پروژه کارآفرنی تولید قطعات برنجی

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 479 KB)

خلاصه پروژه
نام محصول: قطعات برنجی
ظرفیت پیشنهادی پروژه: 375 تن در سال
موارد کاربرد: شیرآلات جهت گاز رسانی خانگی
مواد اولیه مصرفی: شمش برنج
اشتغال زایی: 34 نفر
زمین مورد نیاز: 3000 مترمربع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: 383 تن در سال
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 7542 میلیون ریال
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 49
  • نوع فایل: PDF File
  • نوع فونت: Yagut
  • نمودار: دارد
  • جدول: دارد
  • فرمول: دارد

پروژه کارآفرنی تولید قطعات برنجی

خلاصه پروژه
نام محصول:
قطعات برنجی
ظرفیت پیشنهادی پروژه: 375 تن در سال
موارد کاربرد: شیرآلات جهت گاز رسانی خانیگ
مواد اولیه مصرفی: شمش برنج
اشتغال زایی: 34 نفر
زمین مورد نیاز: 3000 مترمربع
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی: 383 تن در سال
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 7542 میلیون ریال

 


فهرست مطالب
مقدمه
معرفی محصول
نام و کد محصولات (آیسیک)
شماره تعرفه گمرکی
جدول شماره 1- شماره تعرفه گمرکی محصولات طرح
شرایط واردات محصول
بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بررسی قیمت های داخلی
جدول شماره 2- قیمت های داخلی محصولات طرح
مروری بر قیمت های جهانی قطعات برنجی
جدول شماره 3- قیمت های خارجی محصولات طرح
معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
معرفی شرایط صادرات
جدول شماره 4- معرفی شرایط مورد نیاز برای صادرات محصولات طرح
وضعیت عرضه و تقاضا
جدول شماره 5- ظرفیت بهره برداری تولید کنندگان قطعات برنجی در کشور
جدول شماره 6 – روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات برنجی در کشور
بررسی روند تولید واقعی قطعات برنجی در کشور
جدول شماره 7 - روند تولید واقعی قطعات برنجی طی سا لهای گذشته – تن
نمودار روند تولید شیر آلات و قطعات ب رنجی
بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال
فرایند تولید قطعات برنجی
نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال
نام کشورها و شرک تهای سازنده ماشی نآلات مورد استفاده در تولید محصول
جدول شماره 8 - فهرست شرکتهای سازنده ماشی نآلات تولید شیرآلات و قطعات برنجی گازی
بررسی وضعیت طر حهای جدید و طر حهای توسعه در دست اجرا
جدول شماره 9 - وضعیت طر حهای در حال ایجاد تولید قطعات برنجی
پی شبینی عرضه در بازار آینده کشور
الف) پی شبینی تولید داخل واحدهای فعال
ب) پی شبینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد
جدول 10 – پیش بینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا
جدول شماره 11 - پیش بینی به بهر هبرداری رسیدن طر حهای در حال ایجاد
بررسی روند واردات محصول
جدول شماره 12 - روند واردات قطعات برنجی گاز رسانی طی سا لهای گذشته – تن
نمودار روند واردات قطعات برنجی
جمع بندی عرضه
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون
جدول شماره 14 - برآورد میزان مصرف قطعات برنجی طی سا لهای گذشته (تن)
نمودار روند مصرف قطعات برنجی گاز رسانی
جدول شماره 15 - روند صادرات قطعات برنجی گاز رسانی طی سال های گذشته – تن
نمودار روند صادرات قطعات برنجی
بررسی نیاز به محصول
برآورد میزان تقاضای داخل در آینده
جدول شماره 16 - پیش بینی میزان تقاضای داخل قطعات برنجی در آینده (تن)
برآورد قابلیت صادرات در آینده
جدول شماره 17 - پیش بینی قابلیت صادرات قطعات برنجی گاز رسانی در آینده (تن)
برآورد تقاضای کل
جدول شماره 18 - برآورد تقاضای کل قطعات برنجی گاز رسانی در آینده
جمع بندی و نتیج ه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار
بررسی اجمالی تکنولوژی و رو ش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
نگاهی به روش تولید قطعات برنجی گاز رسانی
فرآیند تولید قطعات برنجی
ذوب شمش روی در کوره
انتقال مذاب روی به ماشین دایکست
پرس (تزریق) روی مذاب به داخل قالب
خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن
ماشینکاری
مونتاژ قطعات
مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در تولید محصول
جدول شماره 19 - تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی تولید قطعات برنجی گاز رسانی ( نقاط قوت ، نقاط ضعف )
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمای ه گذاری ثابت مورد نیاز
جدول شماره 20 - حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید قطعات برنجی گاز رسانی ( اقلام سرمایه ثابت ، هزینه ها )
محوطه سازی
جدول شماره 21 - هزینه های محوطه سازی ( شرح فضا های کاری ، مساحت ، هزینه واحد و کل )
ساختمانهای تولیدی و اداری
جدول شماره 22 - تعیین حداقل فضاهای کاری واحد تولید قطعات برنجی گاز رسانی
حداقل ماشین آلات و تجهیزات
جدول شماره 23 - حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد تولید قطعات برنجی گاز رسانی
حداقل تجهیزات مورد نیاز
جدول شماره 24 - حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولید قطعات برنجی گاز رسانی
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
تاسیسات
جدول شماره 25 - تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد تولید قطعات برنجی
وسایل اداری و خدماتی
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های پیش بینی نشده
برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح
لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار
برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن
معرفی نوع ماده اولیه عمده
معرفی منابع تأمین مواد اولیه
برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه
برآورد قیمت های مواد اولیه مصرفی
بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
بازارهای فروش محصول
بازار تأمین مواد اولیه
احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح
امکانات زیر بنایی مورد نیاز
حمایت های خاص دولتی
جدول شماره 27 – خلاصه مکان یابی اجرای طرح
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
جدول شماره 28 - نیروی انسانی لازم طرح
بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز
عبور و مرور کامیو نهای حامل مواد اولیه و محصول
سایر امکانات مانند را هآهن، فرودگاه و بندر
وضعیت حمای تهای اقتصادی و بازرگانی
حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرف ههای جهانی
حمایت های مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

نظرات کاربران درباره پروژه کارآفرنی تولید قطعات برنجی

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پروژه کارآفرنی تولید قطعات برنجی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پروژه کارآفرنی تولید قطعات برنجی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 6,000 تومان
وضعیت موجودی موجود