کارآفرینی پروژه تولید چرخ و محور واگن

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 512 KB)

خلاصه پروژه
نام محصول: تولید چرخ و محور واگن
ظرفیت پیشنهادی پروژه: 700 عدد در سال
موارد کاربرد: واگن قطار
مواد اولیه مصرفی عمده: فولاد آلیاژی
سرمایه گذاری ثابت: 8460 میلیون ریال
جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 51
  • نوع فایل: PDF File
  • نوع فونت: Yagut
  • نمودار: دارد
  • جدول: دارد
  • فرمول: دارد
  • حاوی تصاویر: می باشد

کارآفرینی پروژه تولید چرخ و محور واگن

خلاصه پروژه
نام محصول:
تولید چرخ و محور واگن
ظرفیت پیشنهادی پروژه: 700 عدد در سال
موارد کاربرد: واگن قطار
مواد اولیه مصرفی عمده: فولاد آلیاژی
سرمایه گذاری ثابت: 8460 میلیون ریال


فهرست مطالب
مقدمه
معرفی محصول
نام و کد محصولات (آیسیک 3)
نمونه ای از یک چرخ و محور واگن
دسته بندی محصول
کد ISIC محصول
بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بررسی قیمتهای داخلی
قیمتهای جهانی
معرفی موارد مصرف کاربرد محصولات
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
کشورهای عمده تولیدکننده
کشورهای عمده مصرف کننده
کاربرد در ساخت واگن
کاربرد در تعمیرات و بازسازی واگن ها
جدول شماره 1-کشورهای عمده مصرف کننده چرخ و محور
معرفی شرایط صادرات
کیفیت محصولات تولیدی
سابقه قبلی تولیدکننده
رعایت استانداردهای کشور مقصد
برخورداری تولیدکننده از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید
بررسی ظرفیت های بهره برداری
جدول شماره 2- واحدهای فعال در تولید چرخ و محور واگن (بدون سابقه در وزارت صنایع)
بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید چرخ و محور واگن در کشور
جدول شماره 3- روند ظرفیت نصب شده تولید چرخ و محور واگن در کشور
بررسی روند تولید واقعی چرخ و محور واگن در کشور
جدول شماره 4- روند تولید واقعی چرخ و محور واگن طی سا لهای گذشته - عدد
نمودار روند تولید واقعی
بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال
نام کشورها و شرک تهای سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید
جدول شماره 5- فهرست ماشین آلات تولید چرخ و محور واگن ( ماشین آلات لازم ، شرکت سازنده ، کشور سازنده )
بررسی وضعیت طر حهای جدید و طرح های توسعه در دست اجرا
جدول شماره 6– وضعیت طر حهای در حال ایجاد تولید چرخ و محور واگن
پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور
الف) پیش بینی عرضه واحدهای فعال
ب) پیش بینی عرضه واحدهای در حال ایجاد
جدول شماره 7- پیش بینی سال بهره برداری از طرح های در حال ایجاد
جدول شماره 8- پی شبینی به بهره برداری رسیدن طرح های در حال ایجاد
جدول شماره 9- پی شبینی عرضه طی سالهای آتی
جدول شماره 10 - میزان واردات چرخ و محور واگن در سال های گذشته ( تا 78 )
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
برآورد تقاضا در راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جدول شماره 14 - برآورد نیاز سالیانه راه آهن جمهوری اسلامی به چرخ و محور واگن
برآورد تقاضا در قطارهای شهری (مترو) کشور
جدول شماره 15 - برآورد نیاز سالیانه قطارهای شهری به چرخ و محور واگن
برآورد تقاضا برای صادرات
جدول شماره 16 - برآورد حجم صادرات در آینده
جمع بندی تقاضا در آینده
جدول شماره 17 - جم عبندی تقاضای چرخ و محور واگن در آینده
جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار
الف – تولید چرخ
انتخاب مواد اولیه
ذوب شمش فولاد
ریختگری چرخ
در آوردن چرخ منجمد شده از قالب و تریم آن
ماشینکاری چرخ و رساندن آن به شکل و ابعاد نهایی
ب – تولید محور
ج – مونتاژ چرخ و محور
مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان
کیفیت و دقت عمل قالب های مورد استفاده
کیفیت مواد اولیه مصرفی از لحاظ نوع و دقت مواد متشکله فولاد ( خواص شیمیایی )
توان فنی و مهندسی در طراحی و اجرای دقیق فرایند
توان فنی و مهندسی در اجرای دقیق عملیات حرارتی روی قطعه و تولید سخت ی لازم چرخ
توان فنی و مهندسی در ماشینکاری و تولید ابعاد و اندازه های دقیق
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در تولید محصول
جدول شماره 18 - تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی تولید چرخ و محور واگن ( نقاط قوت ، نقاط ضعف )
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمای ه گذاری ثابت مورد نیاز
تعیین حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز یک واحد صنعتی تولید چرخ و محور واگن
جدول شماره 19 - حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید چرخ و محور واگن ( اقلام سرمایه ثابت ، هزینه ها - میلیون ریال )
زمین
محوطه سازی
جدول شماره 20 - هزینه های محوطه سازی ( شرح فضاهای کاری ، مساحت ، هزینه واحد ، هزینه کل )
ساختمانهای تولیدی و اداری
جدول شماره 21 - تعیین حداقل فضاهای کاری واحد تولید چرخ و محور واگن
حداقل ماشین آلات مورد نیاز
جدول شماره 22 - حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد تولید چرخ و محور واگن
جدول شماره 23 - حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولید چرخ و محور واگن
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی مورد نیاز
جدول شماره 24 - تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد تولید چرخ و محور واگن
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
وسایط نقلیه
جدول شماره 25 – وسایط نقلیه مورد نیاز طرح
وسایل اداری و خدماتی
هزینه های قبل از بهره برداری
برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح
لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار
برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن
معرفی نوع ماده اولیه عمده
معرفی منابع تأمین مواد اولیه
جدول شماره 26 - معرفی چند شرکت تأمین کننده مواد اولیه طرح
برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه
برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی
بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
جدول شماره 27 - روند تغییرات قیمت جهانی فولاد خام
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
بازارهای فروش محصولات
بازارهای تأمین مواد اولیه
احتیاجات و نیازمندی دیگر طرح
امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
حمایت های خاص دولتی
بازارهای فروش محصول
الف – راه آهن جمهوری اسلامی
ب) بازار شرکت های قطار شهری
بازار تأمین مواد اولیه
احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح
امکانات زیر بنایی مورد نیاز
حمایت های خاص دولتی
جدول شماره 28 – خلاصه مکان یابی اجرای طرح ( معیارهای مکان یابی ، محل پیشنهادی اجرای پروژه )
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
جدول شماره 29 - نیروی انسانی لازم طرح ( تخصص های لازم ، تعداد ، نفر )
بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز
عبور و مرور کامیو نهای حامل مواد اولیه و محصول
سایر امکانات مانند راه آهن، فرودگاه و بندر
وضعیت حمای تهای اقتصادی و بازرگانی
حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی
حمایت های مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید
نگاهی به روش تولید چرخ و محور واگن  ( نمودار تولی چرخ و محور واگن )

نظرات کاربران درباره کارآفرینی پروژه تولید چرخ و محور واگن

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کارآفرینی پروژه تولید چرخ و محور واگن نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کارآفرینی پروژه تولید چرخ و محور واگن

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 3,000 تومان
وضعیت موجودی موجود