پروژه کارآفرینی بازیافت انواع مختلف آلیاژ

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 505 KB)

خلاصه پروژه
نام محصول: بازیافت انواع مختلف آلیاژها ( شامل بازیافت فولاد و چدن )
ظرفیت پیشنهادی پروژه: بازیافت چدن و فولاد 1875 تن در سال
موارد کاربرد: کارگاه های ریخته گری
مواد اولیه مصرفی عمده: انواع قراضه آهن و چدن
اشتغال زایی: 22 نفر
زمین مورد نیاز: 2300 متربع
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 4588 میلیون ریال
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 49
  • نوع فایل: PDF File
  • نوع فونت: Yagut
  • نمودار: دارد
  • جدول: دارد
  • فرمول: دارد

پروژه کارآفرینی بازیافت انواع مختلف آلیاژ

خلاصه پروژه
نام محصول:
بازیافت انواع مختلف آلیاژها ( شامل بازیافت فولاد و چدن )
ظرفیت پیشنهادی پروژه: بازیافت چدن و فولاد 1875 تن در سال
موارد کاربرد: کارگاه های ریخته گری
مواد اولیه مصرفی عمده: انواع قراضه آهن و چدن
اشتغال زایی: 22 نفر
زمین مورد نیاز: 2300 متربع
سرمایه گذاری ثابت پروژه: 4588 میلیون ریال


فهرست مطالب
مقدمه

معرفی
نام و کد محصول
کد ISIC
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات محصول
بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
بررسی قیم تهای داخلی
مروری بر قیم تهای جهانی شمش فولاد حاصل از ذوب مجدد آهن و فولاد
جدول شماره 1- روند تغییرات قیمت جهانی فولاد خام
معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
جدول شماره 2- کشورهای عمده تولیدکننده فولاد در جهان
جدول شماره 3 - میزان تولید فولاد خام در مناطق مختلف جهان بین سالهای 2000 تا 2006 بر حسب میلیون تن
کشورهای عمده مصرف کننده
جدول شماره 4 - میزان مصرف فولاد در جهان در سال 2006 – پیش بینی مصرف در سال 2007 و 20
معرفی شرایط صادرات
جدول شماره 5 - معرفی شرایط مورد نیاز برای صادرات محصولات پروژه
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
بررسی ظرفیت های بهره برداری
جدول شماره 6 - ظرفیت بهره برداری واحد های بازیافت فولاد و چدن در کشور
بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید شمش بازیافتی در کشور
جدول شماره 7– روند ظرفیت نصب شده تولید شمش بازیافتی در کشور
بررسی روند تولید واقعی شمش بازیافتی در کشور
جدول شماره 8- روند تولید واقعی شمش بازیافتی ،ولاد و چدن طی سا لهای گذشته – تن
نمودار روند تولید واقعی شمش بازیافتی فولاد و چدن
بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال
نمودار فرایند بازیافت فولاد و چدن
نگاهی به راندمان تولید (درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال
نام کشورها و شرک تهای سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول
جدول شماره 9- فهرست ماشین آلات تولید شمش بازیافتی
بررسی وضعیت طر حهای جدید و پروژه های توسعه در دست اجرا
جدول شماره 10 - وضعیت پروژه های در حال ایجاد بازیافت آهن و فولاد
الف) پیش بینی تولید داخل واحدهای فعال
ب) پیش بینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد
جدول شماره 11 – پیش بینی زمان بهره برداری از پروژههای در حال اجرا
جدول شماره 12 - پیش بینی به بهر هبرداری رسیدن پروژه های در حال ایجاد
جدول شماره 14 - پی شبینی عرضه
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون
جدول شماره 15 - برآورد میزان مصرف شمش بازیافتی چدن و فولاد طی سال های گذشته – تن
جدول شماره 16 - روند صادرات شمش بازیافتی فولاد و چدن طی سا لهای گذشته
نمودار روند صادرات شمش بازیافتی فولاد و چدن
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
برآورد میزان تقاضای داخل در آینده
جدول شماره 17 - پیش بینی میزان تقاضای داخل شمش بازیافتی فولاد و چدن در آینده – تن
برآورد قابلیت صادرات در آینده
جدول شماره 18 - پیش بینی قابلت صادرات شمش بازیافتی در آینده – تن
جدول شماره 19 - برآورد تقاضای کل شمش بازیافتی چدن و فولاد
جمع بندی و نتیج ه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار
بررسی اجمالی تکنولوژی و رو ش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
نگاهی به روش بازیافت فولاد و چدن
نمودار فرآیند بازیافت فولاد و چدن
آماده سازی قراضه ها
ذوب قراضه ها
آلیاژ سازی
ریخته گری
در آوردن قطعه منجمد شده از قالب و تریم آن
جدول شماره 20 - حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد بازیافت فولاد و چدن
زمین
محوطه سازی
جدول شماره 21 - هزینه های محوطه سازی
ساختمانهای تولیدی و اداری
جدول شماره 22 - تعیین حداقل فضاهای کاری واحد بازیافت قراضه های فولاد و چدن
حداقل ماشین آلات و تجهیزات
جدول شماره 23 - حداقل ماشین آلات مورد نیاز یک واحد بازیافت فولاد و چدن
حداقل تجهیزات مورد نیاز
جدول شماره 24 - حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد بازیافت فولاد و چدن
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
تاسیسات
جدول شماره 25 - تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد بازیافت فولاد و چدن
وسایل اداری و خدماتی
جدول شماره 26 – وسایط نقلیه مورد نیاز پروژه
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های پیش بینی نشده
برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی پروژه
لحاظ کردن نقطه سربسر تولید
لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار
برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن
معرفی نوع ماده اولیه عمده
معرفی منابع تأمین مواد اولیه
برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه
برآورد قیم تهای مواد اولیه مصرفی
جدول شماره 27 - برآورد قیمت خرید مواد اولیه مصرفی پروژه
بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
جدول شماره 28 - روند تغییرات قیمت جهانی فولاد خام
نمودار تغییرات قیمت جهانی فولاد خام
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای پروژه
بازارهای فروش محصول
بازار تأمین مواد اولیه
احتیاجات و نیازمندی های دیگر پروژه
امکانات زیر بنایی مورد نیاز
حمایت های خاص دولتی
جدول شماره 29 – خلاصه مکان یابی اجرای پروژه
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
جدول شماره 30 - نیروی انسانی لازم پروژه
بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز پروژه
برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن
برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز
عبور و مرور کامیو نهای حامل مواد اولیه و محصول
عبور و مرور کارکنان
سایر امکانات مانند را هآهن، فرودگاه و بندر
وضعیت حمای تهای اقتصادی و بازرگانی
حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی
حمایت های مالی
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

نظرات کاربران درباره پروژه کارآفرینی بازیافت انواع مختلف آلیاژ

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پروژه کارآفرینی بازیافت انواع مختلف آلیاژ نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پروژه کارآفرینی بازیافت انواع مختلف آلیاژ

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 6,000 تومان
وضعیت موجودی موجود