پروژه کارآفرینی و طرح راه اندازی کارخانه ی تولید شیشه های نسوز

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 527 KB)

خلاصه ی طرح
نام محصول: شیشه های نسوز
موارد کاربرد: تولید ظروف شیشه ای با نام پیرکس
مواد اولیه مصرفی عمده: سیلیس ، اکسیدبور ، فلد سپات، دولومیت ، کربنات سدیم ، اکسید های فلزی ، کربنات پتاسیم ، جعبه و کارتن
اشتغال زایی: 29 نفر
زمین مورد نیاز: 6800 مترمربع
سرمایه گذاری ثابت طرح: 7637 میلیون ریال
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک کنید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 69
  • نوع فایل: PDF Files
  • نوع فونت: Zar
  • نمودار: حاوی نمودار
  • جدول: حاوی جداول

پروژه کارآفرینی و طرح راه اندازی کارخانه ی تولید شیشه های نسوز

خلاصه ی طرح
نام محصول: شیشه های نسوز
موارد کاربرد: تولید ظروف شیشه ای با نام پیرکس
مواد اولیه مصرفی عمده: سیلیس ، اکسیدبور ، فلد سپات، دولومیت ، کربنات سدیم ، اکسید های فلزی ، کربنات پتاسیم ، جعبه و کارتن
اشتغال زایی: 29 نفر
زمین مورد نیاز: 6800 مترمربع
سرمایه گذاری ثابت طرح: 7637 میلیون ریال


فهرست مطالب

تعریف ویژگی ها و مشخصات فنی محصول

بخش اول
نام و کاربرد محصول
طبقه بندی محصول
بسته بندی محصول
شماره تعرفه گمرکی
استاندارد محصول
کالای جایگزین 

بخش دوم
بررسی بازار عرضه و تقاضا

بررسی بازار و قیمت فروش
بررسی روند مصرف
بررسی روند واردات و صادرات
بررسی قیمت فروش محصول مشابه
نتیجه گیری 

بخش سوم
راه اندازی خط تولید

بررسی و برآوردهای فنی
ارائه روش های مختلف تولید
مرحله شکل گیری
روش پرس
روش پرس و دمش
روش دمش و دمش
مرحله تصفیه
مرحله تصفیه
تشریح جامع فرآیند تولید منتخب
اختلاط مواد اولیه
تولید شیشه
ترکیب شیشه
درجه حرارت
دانه بندی batch
هموژنه بودن patch
مرحله تصفیه
مرحله هموژنه و یکنواخت شدن
عوامل موثر بر هموژنه بودن شیشه
شرایط حرارتی
شکل گیری
عملیات حرارتی
بررسی ایستگاه ها و شیوه های کنترل کیفیت
کنترل کیفیت تولید
تعیین و محاسبه ظرفیت تولید
برآورد میزان مصرف مواد اولیه
اجزای اصلی
اجزای فرعی
اجزای رنگی کننده
اجزای بیرنگ کننده
جدول برآورد سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد
دستگاه ها و تجهیزات خط تولید
بخش آماده سازی مواد اولیه
بخش کوره و ذوب
بخش دستگاه شکل دهنده
بخش گرم خانه
جدول ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
نقشه استقرار ماشین آلات
نقشه جریان مواد
نقشه جریان مواد
تجهیزات و تاسیسات عمومی
تعمیرگاه
تاسیسات برق
برق موردنیاز خط تولید
جدول برآورد برق مصرفی تولید
برق مورد نیاز تاسیسات
جدول برق مصرفی تاسیسات
برق روشنایی ساختمان ها و محوطه
برق مصرفی سالیانه
تاسیسات آب
برآورد آب روزانه واحد
تجهیزات حمل و نقل
تاسیسات سوخت رسانی
الف) سوخت فرآیند
ب) سخت مورد نیاز تأسیسات گرمایش
برآورد سوخت مورد نیاز
ج) سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه
جدول برآورد سوخت مورد نیاز و وسایل حمل و نقل
الف) تأسیسات اطفاء حریق
ب) تأسیسات گرمایشی و سرمایش
جدول تأسیسات گرمایش و سرمایش
ج) تأسیسات برق اضطراری
د) هوای فشرده
محسابه ی نیروی انسانی مورد نیاز
برآورد پرسنل تولیدی
برآورد پرسنل غیر تولیدی
الف) مدیریت
ب) پرسنل اداری ، مالی و خدماتی
ج) پرسنل تأسیسات و تعمیر گاه
محاسبه سطح زیر بنا و مساحت زمین مورد نیاز
مساحت سالن تولید
جدول برآورد مساحت سالن تولید / کارگاه و ...
جدول مساحت ماشین آلات بخش آماه سازی و انبار
مساحت انبارها
الف) انبار مواد اولیه
ب) انبار محصول
محاسبه مساحت انبار محصول
الف) محاسبه فضای لازم جهت ظروف پیرکس با سطح مقطع دایره ای
ب) محاسبه فضای لازم جهت ظروف پیرکس با سطح مقطع مستطیل
جدول مساحت کل انبارها
مساحت تأسیسات و تعمیر گاه
جدول برآورد مساحت تأسیسات و تعمیر گاه
مساحت آزمایشگاه
مساحت ساختمان های اداری، رفاهی و خدماتی
جدول برآورد مساحت ساختمان های اداری ، رفاهی و خدماتی
مساحت زمین ، ساختمان و محوطه سازی
جدول مساحت ساختانها
جدول مساحت اجزای محوطه سازی
معدل مجموع
شکل نقشه جانمایی ساختمانها واحد
1- سال تولید 2- انبار مواد اولیه 3- انبار محصول 4- تعمیر گاه 5- ساختمانهای اداری 6- نگهبانی وسرایداری 7- سالن غذا خوری
8- پست برق
زمان بندی اجرای پروژه
زمان انجام هر یک از فعالیت ها
اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن
برنامه تولید سالیانه
مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی
برآورد هزینه تأمین مواد اولیه مصرفی
هزینه های تأمین انواع انرژی مورد نیاز
هزینه های تأمین انواع انرژی مورد نیاز
هزینه خدمات نیروی انسانی
جدول هزینه های خدمات نیروی انسانی
جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه در گردش
الف) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز
ب) حقوق و دستمزد کارکنان
ج) انرژی مورد نیاز
د) هزینه های فروش
ه) سایر هزینه ها
جدول جمع اقلام سرمایه در گردش
اطلاعات مروبوط به سرمایه ثابت و برآورد آن
هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
جدول هزینه های تأمین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
هزینه تجهیزات و تأسیسات عمومی
جدول هزینه تجهیزات و تأسیاست عمومی
هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی
جدول برآورد زمین، محوطه سازی و ساختمان سازی
هزینه وسایط نقلیه عمومی و وسایل حمل و نقل
هزینه لوازم و اثاثیه اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
الف) هزینه های مطالعات اولیه
ب) هزینه ثبت قرار دادها و تسهیلات مالی
ج) هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی
د) هزینه های جاری دوره اجرای طرح
ه) هزینه های پیش بینی نشده
جدول هزینه های قبل از بهره برداری
جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت
جدول جحمع بندی اجزاء برآورد سرمایه ثابت
کل سرمایه گذاری
جدول برآورد سرمایه گذ اری
هزینه های تولید
هزینه های ثابت
جدول هزینه های ثابت
هزینه های متغیر
جدول برآورد هزینه های متغیر
قیمت تمام شده محصول
جدول برآورد کل هزینه های سالیانه
صورتهای مالی و شاخص های اقتصادی طرح
ارزیابی مالی و اقتصادی طرح
شاخص های مالی و اقتصادی طرح
نتایج محاسبات فنی ، مالی و اقتصادی
عنوان طرح: ظروف شیشه ای پیرکس
گروه صنعت: کانی غیر فلزی
برنامه تولید سالیانه
جدول برنامه تولید سالیانه
درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی در 5 سال اول راه اندازی
جدول نام ، مقدار و ارزش مواد مصرفی
منابع انسانی مورد نیاز و هزینه حقوق و مزایای سالیانه ( حقوق و دستمزد )
برآورد انرژی مورد نیاز
مقدار و هزینه ، انواع انرژی مصرفی
قسمت دوم: پیش بینی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت و در گردش
سرمایه ثابت
جدول نام، تعداد و ارزش کل ماشین آلات و تجهیزات اصلی
جدول عنوان و ارزش تأسیسات عمومی
جدول وسایط نقلیه
جدول مقدار و بهای زمین مورد نیاز
برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی
الف) اجزاء ارقام مربوط به محوطه سازی و حصار کشی
ب) اجزا ارقام به ساختمان سازی
هزیه تأمین اثاثیه و لوزام اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت
خلاصه اجزاء و برآورد سرمایه در گردش
سرمایه گذاری کل
اخذ وام بانکی
وام بلند مدت
الف) بدون اخذ وام
ب) با اخذ وام بانکی
وام کوتاه مدت
هزینه های تولید
برآورد هزینه های استهلاک سالیانه
برآورد هزینه های تعمیرات و نگهداری
هزینه های عملیاتی
قیمت تمام شده محصول اصلی
برآورد هزیه های ثابت
برآورد هزینه های متغیر ( بر اساس ظرفیت اسمی )
جدول برآورد هزینه های سالیانه ( بر اساس ظرفیت اسمی )
قسمت چهارم: جداول مالی
جدول پیش بینی عملکرد سوم و زیان ویژه طرح
جدول پیش بینی گردش وجوده نقدی طرح
جدول منابع
جدول مصارف
تراز نامه پیش بینی شده
جدول دارایی
جدول بدهی ها
جدول خاصل گردش وجود نقدی
جدول مصارف
جدول محاسبه ارزش افزوده
جدول محاسبه سهم منابع داخلی
مواد اولیه داخلی شامل هزینه
درصد سهم منابع داخلی
محاسبه نقطه سر به سر
نرخ و سالهای برگشت سرمایه
سایر شاخص های مالی و اقتصادی
نتیجه گیری

نظرات کاربران درباره پروژه کارآفرینی و طرح راه اندازی کارخانه ی تولید شیشه های نسوز

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد پروژه کارآفرینی و طرح راه اندازی کارخانه ی تولید شیشه های نسوز نظر می دهد.

ارسال نظر درباره پروژه کارآفرینی و طرح راه اندازی کارخانه ی تولید شیشه های نسوز

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 10,000 تومان
وضعیت موجودی موجود