پرداخت آنلاین با تمامی کارتهای عضو شتاب توسط درگاه زرین پال امکانپذیر میباشد

جامعه، روانشناسی و آموزش

در این بخش شما می توانید پروژه های روش تحقیق مورد نظر خود را با توجه به نکات و ویژگیهای بیان شده ی هر پروژه خریداری فرمائید. جهت یافتن پروژه ی مدنظر جزئیات هر پروژه را با کلیلک کردن بر روی آن مطالعه فرمائید و سپس جهت خرید آن با استفاده از توضیحاتی که در بخش راهنمای خرید آورده شده اقدام کنید

جامعه، روانشناسی و آموزش

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مقایسه رابطه میزان افسردگی مابین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

گزیده فهرست مطالب
فصل اول - مقدمه ، فرضیات ، روش آماری
فصل دوم - مبانی نظری
فصل سوم - جامعه ی تحقیق ، دستور اجرا ، متغیرهای تحقیق
فصل چهارم - تجزیه و تحلیل ، گروه بندی ، نمودارهای و جداول
فصل پنجم - نتیجه گیری و بحث
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان آن کلیک کنید.

قیمت: 6,000 تومان

میزان همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی فرزندان

گزیده فهرست مطالب
مقدمه ، پیشینه های تحقیق
فصل اول: بیان مسئله، هدف از تحقیق، فرضیه های تحقیق
فصل دوم: جامعة آماری، نمونه آماری، ابزار و وسائل تحقیق
فصل سوم : روش تجزیه و تحلیل داده های آماری
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری ، محدودیت و مشکلات اجرایی تحقیق
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک کنید.

قیمت: 5,000 تومان

مطالعه عوامل موثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

گزیده ی فهرست مطالب
فصل اول: کلیات ، بیان مسأله ، اهمیت پژوهش ، اهداف و فرضیه ها، متغیرها و ...
فصل دوم: ادبیات پژوهش
فصل سوم: روش پژوهش، جامعه آماری و ویژگی های آن، ابزارهای اندازه گیری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، یافته های توصیفی
فصل پنجم: بررسی و نتیجه گیری ، محدودیت های پژوهش
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک کنید.

قیمت قبلی: 17,000 تومان
قیمت: 15,000 تومان

نقش ایثار در منابع اسلامی و تأثیر آن در تکامل فرد و اجتماع

گزیده فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه، بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت مسئله، اهداف پژوهش 
فصل دوم: تعریف اصطلاحات ، تعریف ایثار، نمونه ای از آیات قرآن کریم درباره ایثار و شهادت 
فصل سوم : جامعه آماری، طرح تحقیق، ابزار تحقیق
فصل چهارم: اثبات فرضیه، خلاصه گزارش تحقیق
پیشنهادات و فهرست منابع و مأخذ
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

قیمت: 10,000 تومان

کودک آزاری

گزیده فهرست مطالب
فصل اول: بیان مسأله، هدف پژوهش، ضرورت اهمیت پژوهش
فصل دوم: تاریخچه ، تعاریف
فصل سوم : روش پژوهش، نوع پژوهش، سؤال ‌پژوهش، جامعه پژوهش
فصل چهارم: بررسی دلایل اثبات یا رد فرضیه
فصل پنجم: تبیین فرضیه، پیشنهادها، محدودیت ها
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک کنید.

قیمت: 15,000 تومان

ارزشیابی شخصیت کودک

گزیده فهرست مطالب
فصل اول: بیان مسئله، اهداف پژوهش، اهمیت پژوهش
فصل دوم: سوابق تحقیق، بررسی نقاشی از دیدگاه‎های مختلف 
فصل سوم : طرح مسأله، ابزار پژوهش، تست آدمک رنگی
فصل چهارم: توصیف اطلاعات، جداول و نمودار های مربوطه
فصل پنجم: بحث و نتیجه‎گیری، مزایای ابزارهای گردآوری اطلاعات، محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

قیمت: 10,000 تومان

بررسی مقایسه ای هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

گزیده فهرست مطالب
فصل اول: پرسش پژوهش، فرضیه پژوهش، اهداف پژوهش
فصل دوم: پیشـینه، نظریه پردازان، دیدگاه توانایی (پردازش اطلاعات)
فصل سوم : طرح پژوهش، جامعه آماری، نمونه وروش نمونه گیری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار، جداول شاخص آماری گروه
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری، پیشنهادات برای تحقیقات آتی، محدودیت های پژوهش
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

قیمت: 10,000 تومان

بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری وسلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

گزیده ی فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق ، مقدمه ، موضوع پژوهش، فایده و اهمیت و هدف پژوهش
فصل دوم: پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش و ابزار تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری
فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل داده ها، محدودیت های پژوهش
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

قیمت: 10,000 تومان

بررسی میزان مصرف مواد مخدر درسال 1387 درکشور

گزیده فهرست مطالب
عنوان: بررسی میزان مصرف مواد مخدر درسال 1387 درکشور
فصل اول: کلیات، مفاهیم و اصطلاحات، بیان مسئله
فصل دوم : مطالعات پیشین، چارچوب نظری
فصل سوم: سوالات تحقیق، نگرشی اجمالی به 450.000 پرونده ی به ثبت رسیده‌ی معتادان
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق، نتیجه گیری، محدودیتهای پژوهش
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

قیمت قبلی: 17,000 تومان
قیمت: 15,000 تومان

بررسی میزان افسردگی امداد گران مرد

گزیده ی فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت کار
فصل دوم: ابقه پژوهش، استرس و سندرم فرسودگی، افسردگی 
فصل سوم: طرح پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش
فصل چهارم: آمار توصیفی، آمار استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ، محدودیتهای نتیجه گیری
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

قیمت: 10,000 تومان